Alumnes de segon de batxillerat de l’institut Lacetània de Manresa han realitzat unes pràctiques d’electromagnetisme al laboratori de la UPC Manresa.

La iniciativa ha permès a l’alumnat apropar-se al món universitari tot aprofundint en l’assignatura de Física en unes instal·lacions de primer nivell.

Les pràctiques, a més, suposen una molt bona preparació per a l’examen de selectivitat, que és previst que en el seu nou model inclogui més problemes experimentals.

Gràcies a la col·laboració entre l’institut Lacetània i la UPC Manresa, aquesta activitat es preveu repetir al llarg de les properes setmanes.

En les primeres pràctiques s’ha treballat la llei de Lenz, el camp magnètic generat per bobines cilíndriques i el camp magnètic creat per una bobina.