L'equip de govern d'ERC i JxM ha decidit tapiar tots els accessos al bloc d’habitatges i la caseta del guarda del Grup Els Polvorers, que se situa al costat de la fàbrica abandonada -malgrat ser patrimoni protegit com a Bé Cultural d'Interès Local- del mateix nom, situada a la carretera vella de Barcelona.

Després d'una inspecció, l'Ajuntament va detectar que l’edifici del bloc de pisos i la caseta del guarda es troben en molt mal estat i amb tots els accessos oberts, així com totes les obertures de l’edifici.

El bloc de pisos consta de planta baixa i dues plantes pis. La caseta del guarda es tractava d’un habitatge unifamiliar que consta de planta baixa i planta pis. 

Ambdues edificacions es troben en mal estat i des de fa temps estan abandonades, han estat ocupades i han patit molts actes vandàlics que han anat malmetent les edificacions. Dins aquests actes vandàlics han sofert robatoris de totes les gairebé totes les baranes, tant de les balconeres que donen a l’exterior a façana principal, els balcons que hi ha en la part posterior i també les baranes de les dues escales que donen accés a les diferents plantes.

Es va incoar expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística a la propietat del Grup els Polvorers i entre altres mesures es va ordenar el tapiat de les obertures de la planta baixa i primera planta del bloc de pisos i la caseta del guarda. 

Cap de les obres ordenades no va ser executada per part de la propietat i les ha hagut d'assumir l'Ajuntament.

A causa del mal estat en què es troba i al risc que presenta pel que fa a la seguretat per a les persones que puguin accedir a l’interior dels edificis i, davant la impossibilitat que la propietat procedeixi amb caràcter imminent a dur a terme aquesta actuació, l'Ajuntament assumeix aquesta actuació immediata a través d’una tramitació d’emergència.