El ple de gener de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat el Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages. L’elaboració d’aquest protocol per a l’abordatge de les violències sexuals neix arran de la sacsejada que va suposar per Manresa i la comarca del Bages tot un seguit de casos d’agressions sexuals l’any 2019 que van tenir un gran impacte a nivell institucional i de la ciutadania.

Les manifestacions de la violència sexual sobre les quals actua aquest protocol són les agressions sexuals, els abusos sexuals i els assetjaments sexuals. El protocol està dissenyat per ser un text de referència i una eina del treball en xarxa.

Està estructurat per a la prevenció i sensibilització, detecció, atenció, recuperació i reparació. A més, s’han establert els circuits de derivació i recomanacions específiques per l’atenció de les víctimes que han patit violència sexual.