La disponibilitat pressupostària dictarà l’abast de les intervencions que es duguin a terme al sector de can Poc Oli que envolta l’antiga discoteca Pont Aeri. Per no fer volar coloms sense tenir lligat el finançament hi ha aspectes que no s’han esbombat fins ara, però que el projecte contempla, com la instal·lació d’un espai de guaita amb vidres espia, hotels d’insectes, la construcció d’un amfiteatre per assistir a explicacions o demostracions i un espai de recerca.

El projecte proposa la creació d’un petit aparcament per permetre l’accés amb vehicle fins a la vora de l’espai a qualsevol persona que hi hagi de dur a terme activitats de gestió, recerca, educació o lleure.

Caldria afegir una superfície complementària entre via d’accés, espai per girar i possiblement un espai per aturar un autobús per poder acollir grups d’usuaris. Per aquests motius seria convenient efectuar una ordenació urbanística d’aquest sector.

Contempla una zona de recepció de visitants amb senyalització informativa, uns bancs en forma d’amfiteatre per a que un guia pugui fer una presentació a un grup de persones i possibilitat d’aparcar bicicletes, tot amb una estètica adaptada a un espai natural.

De forma complementària, i com a opcions de més envergadura, en aquesta zona s’hi podrien ubicar una estructura amb coberta que pugui servir per aixoplugar un grup (tant en cas de pluja com de molt sol), i una torre elevada que permeti guanyar altura i faci de mirador sobre tot l’espai.

HI haurà plafons i bancs al marge esquerre de la riera de Rajadell. Tenint en compta que hi passa un concorregut itinerari de l’Anella Verda es preveu situar plafons informatius, amb textos breus i sintètics i abundant suport gràfic amb un disseny atractiu, i un o dos bancs per seure. També pot haver-hi un espai d’aparcament de bicicletes.

Es contempla la possibilitat de dotar alguns dels senders de pas existents amb la condició d’itineraris. No obstant, al nivell de desenvolupament inicial no es preveu cap itinerari autoguiat per l’interior de la finca, atès que es prioritzaran les visites guiades.