La degradació de l’antiga fàbrica dels Polvorers (situada a la carretera vella de Barcelona) avança dia a dia sense aturador malgrat estar registrada com a Bé Cultural d’Interès Local pel Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic i Paisatgístic.

Els propietaris, la Fundació Ibn Battuta, no ha fet cas fins ara dels requeriments i l’Ajuntament de Manresa ha presentat ara un de nou per reclamar una inversió urgent de 107.000 euros.

Donat que es tracta d’un bé patrimonial que s’està degradant davant dels ulls de tothom, l’Ajuntament va encarregar un projecte extern que indiqués les accions mínimes per salvar l’edifici. I aquestes accions mínimes es van pressupostar en 107.000 euros.

En aquest punt, l’Ajuntament té dues possibilitats: fer les obres subsidiàriament i després fer que les paguin els amos o fer avançar al propietari els 107.000 euros i fer les obres.

En aquest cas, tenint l’experiència del no pagament de les primeres multes imposades i de l’estat de l’immoble, s’ha optat per la segona opció. Ja s’ha fet el tràmit per demanar-los els diners, que està en curs.

En paral·lel, com que hi havia alguna actuació que no podia esperar, es va declarar emergent la contractació dels treballs de tapiat de tots els accessos als dos edificis, bloc d’habitatges i caseta de guarda en l’àmbit de la planta baixa i planta primera del Grup Els Polvorers, s/n. Es fa per la situació de perill actual que presenten les construccions que són més a prop de la carretera. El cost és de 5.765,89 euros.

L’Ajuntament ha executat l’actuació de manera subsidiària i després se’ls passarà el rescabalament als propietaris.

Requerit per aquest diari, l’equip de govern d’ERC i JxM assegura que «l’Ajuntament està seguint el procediment legal establert. I està vetllant i insistint perquè la propietat no desatengui les seves obligacions».

Pel que fa al suggeriment de la propietat de cedir la fàbrica a l’Ajuntament, el govern municipal assegura que «la propietat no ha fet mai el pas formal de demanar-ho».

En tot cas, com ja es va explicar el 2019, l’Ajuntament recorda que la cessió de l’antiga fàbrica «implicaria una inversió milionària per part de l’Ajuntament». L’equip de govern ha volgut recordar, també, «que la responsabilitat respecte de l’edifici és de la propietat».

Des del febrer del 2016 és propietat de la Fundació Ibn Battuta, presidida per l’exdiputat del PSC Mohammed Chaib. Ell mateix va assegurar a Regió7 (vegeu diari del 27-8-2019) que «la idea és fer-ne la cessió a l’Ajuntament», atès que no han trobat el finançament per rehabilitar-la i fer-hi realitat «un centre social d’inserció laboral per a joves».

Els habitatges es tapien pel perill que representa el seu mal estat

Es va incoar expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística

L’equip de govern d’ERC i JxM ha decidit tapiar tots els accessos al bloc d’habitatges i la caseta del guarda del Grup Els Polvorers, que se situa al costat de la fàbrica abandonada del mateix nom, a la carretera vella de Barcelona, i que es degrada malgrat ser patrimoni protegit com a Bé Cultural d’Interès Local.

Després d’una inspecció, l’Ajuntament va detectar que l’edifici del bloc de pisos i la caseta del guarda es trobaven en molt mal estat i amb tots els accessos oberts, així com totes les obertures de l’edifici.

El bloc de pisos consta de planta baixa i dues plantes pis. La caseta del guarda es tracta d’un habitatge unifamiliar que consta de planta baixa i planta pis. Ambdues edificacions es troben en mal estat i des de fa temps estan abandonades, han estat ocupades i han patit molts actes vandàlics que han anat malmetent les edificacions. Dins aquests actes vandàlics van patir robatoris de gairebé totes les baranes, tant de les balconeres que donen a l’exterior a façana principal, els balcons que hi ha en la part posterior i també les baranes de les dues escales que donen accés a les diferents plantes. Es va incoar expedient administratiu de protecció de la legalitat urbanística a la propietat i es va ordenar el tapiat de les obertures.