El projecte de residència geriàtrica que construeix l’empresa navarresa Idea a la Culla, al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, ja té el solar a punt.

La intervenció avança, com també ho fa la construcció d’un altre complex residencial al sector Concòrdia, en aquest cas per part del potent operador Orpea.

L’Ajuntament de Manresa va aprovar definitivament el maig de l’any passat el pla de millora urbana de transformació de La Culla per tal de construir una residència per a les persones grans al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Com que és un àmbit pendent de desenvolupar, abans de demanar la llicència d’obres es va haver de presentar un pla de millora urbana, que va ser aprovat inicialment el juliol del 2019 en junta de govern i després va ser aprovat definitivament.

La previsió és que l’equipament tingui una superfície construïda d’uns tres mil metres quadrats. L’edifici projectat disposaria pràcticament en totes les seves plantes de zones destinades a habitacions per als residents. Disposarà de 40 habitacions dobles i 40 habitacions individuals (que opcionalment poden ser dobles) i es preveu una capacitat d’entre 120 i 160 places.

En l’argumentari de la intervenció s’esmenta que és «pública i notòria la manca de places de residència assistida per a persones grans a Manresa, tal com ha quedat acreditat en els diferents estudis que s’han realitzat en el darrer any i dels quals s’han fet ressò els mitjans de comunicació».

L’entorn protegit de la Casa de la Culla i la proximitat de la Fundació Althaia ha obligat els promotors a ser especialment curosos amb relació als punts de vista visuals de l’edifici.

Aquest fet ha condicionat especialment la solució amb relació a la implantació de la futura edificació, tant pel que fa a les modificacions del terreny com en la determinació dels paràmetres edificatoris. Ha calgut tenir en compte també la presència de l’heliport de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Per això es proposa fixar el nivell de la planta baixa del nou edifici a la rasant del carrer de Sant Rafael i regular les alçades de forma asimètrica per tal de concentrar el major volum en continuïtat amb l’edifici i disminuir l’alçada al costat del carrer Sant Blai.

Cal recordar que La Fundació Sant Andreu Salut va advertir que amb les 195 places al sector Concòrdia i les 150 places a la Culla era urgent incrementar a Manresa les places amb finançament públic.