No està enllestida, però ja s’observa perfectament la seva estructura. El desenvolupament d’un nou sector a la zona de Carretera de Santpedor, entre l’escola la Sèquia i les Bases, es troba en plena transformació. És la primera iniciativa privada per desenvolupar parcel·les d’habitatge que es tira endavant a Manresa en més d’una dècada (la darrera, als Panyos sud, data del 2010).

El carrer d’Enric Granados acabava tallat amb un desnivell que les famílies que portaven els fills a l’escola la Sèquia primer saltaven com podien, després es van fer unes escales, ara té continuïtat i ha més que doblat la seva llargada.

L’entorn de l’escola la Sèquia es transforma

Connecta amb el nou carrer del Camí Vell de Santpedor i els dos vials són els eixos d’urbanització d’un espai fins ara sense desenvolupar.

Treballadors i maquinària continuaven ahir amb les obres, que van començar l’agost passat per fixar urbanísticament un sector que primer estava directament sense urbanitzar i posteriorment l’Ajuntament va fer una intervenció provisional per intentar minimitzar els riscos de la convivència entre els alumnes i les seves famílies que es desplaçaven a peu i l’elevat trànsit de vehicles.

El carrer d’Enric Granados s’ha prolongat 60 metres fins a connectar-lo amb el Camí Vell de Santpedor.

S’ha fet donant continuïtat al primer tram del vial, amb una vorera a la banda sud de 8,60 metres d’amplada que incorporarà dues fileres d’arbrat, i amb una vorera de 6,90 metres d’amplada a la banda nord, de la qual en aquest projecte se n’executarà 1,30 metres.

Permetrà la construcció de 11.455 m2 per a usos residencials -fins a 164 habitatges- i 1.273 m2 per a usos terciaris en planta baixa. L’Ajuntament obtindrà una parcel·la urbanitzada en concepte de cessió obligatòria per a fins a 20 habitatges i i 160 m2 per a usos terciaris en planta baixa.