La sessió plenària de l’Ajuntament de Manresa va oficialitzar la ruptura del grup municipal de Ciutadans que aquest diari va avançar dilluns.

El ple va prendre coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros d’abandonar el grup municipal de i passar-lo a considerar com a regidor no adscrit.

Tot seguit es va aprovar la modificació de la composició de les comissions informatives municipals i de l’assignació econòmica al grup municipal derivades de la condició de regidor no adscrit.

A partir d’ara, el grup de Ciutadans estarà format per un únic regidor, Andrés Rojo Hernández.

Com ja es va informar, el malestar que s’anava covant fa mesos al grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Manresa va esclatar dilluns amb el regidor Miguel Cerezo anunciant que deixava la formació i passava a ser regidor no adscrit, i amb el president Andrés Rojo exigint-li que deixés l’acta de regidor perquè pogués entrar una altra persona de la llista electoral.