Segons s'ha pogut saber en el ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat, un informe del Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya destaca la importància de les pintures murals de la Casa Fàbregas de la plaça Major de Manresa, on hi havia l'antiga fonda de Sant Antoni, i la necessitat de la seva preservació i restauració. 

En un dictamen de modificació de crèdits que va passar pel ple s'afirmava que "no és gens habitual trobar pintures murals en cases particulars i s'han de considerar un element patrimonial d'alt valor".

I encara més quan es troben en espais que seran d'ús públic per a oficina de turisme.

Arrel d'aquest informe es va encarregar un estudi tècnic per definir els treballs necessaris i els costos, estudi que van fer els especialistes de Montartresorer.

Per part de l'Ajuntament, ara que té contracte per llogar les plantes baixa i primera per a ubicar-hi l'oficina de turisme, convindria poder iniciar la restauració de les pintures murals, ni que sigui per fases.

Per això es proposa una primera fase per restaurar les pintures del vestíbul, que tenen uns motius de cortinatges molt interessants que es daten el segle XVIII. 

L'import d'aquest actuació és 12.290,04€ (14.870,95€ amb IVA).

La casa Fàbregas de la plaça Major, on hi havia l'antiga fonda de Sant Antoni, és la suma de quatre edificis independents que es van anar agregant amb els anys.

Dues de les unitats, orientades al carrer d'Amigant, que inclouen l'hort del darrere, van ser aplegades el 1567 pel mercader manresà Francesc Casamitjana, i les altres dues, amb façana a la plaça Major, pel blanquer Bonaventura Anglada, l'any 1718. Pau Fàbregas va adquirir cap al 1749 les cases de la plaça i el 1768 les del carrer d'Amigant i en va fer l'agregació final.

Les voltes dels soterranis i les cisternes, documentades des del 1555, juntament amb l'antiguitat d'algunes estructures, fan sospitar el seu origen medieval.