Un naturalista aficionat ha cedit a l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (IPC) la seva col·lecció de més de 1.600 fòssils recollits, gran part d'ells, durant la construcció de la C-16, entre Terrassa i Manresa.

Els aproximadament 1.700 fòssils recol·lectats entre els anys 1978 i 1985 per Juan Luis del Campo i altres membres del Col·lectiu Naturalista Viladecavalls Verd (CONVIVE) estan ben documentats i disposen de la procedència exacta, la qual cosa facilita conèixer el context geològic en el qual es van trobar. Molts dels exemplars cedits provenen dels moviments de terres que es van fer per construir l'autopista de Terrassa a Manresa, encara que també hi ha fòssils del Torrent de Can Corbera, Can Trias-Torrent del Salt i la Tendera, així com de diverses localitats situades al voltant de Viladecavalls com Can Poal, Pla de la Llebre, Can Missert, aquestes dins del terme municipal de Terrassa.

Segons ha informat l'ICP, la col·lecció de Del Campo s'ha incorporat a les col·leccions de l'ICP per a la seva conservació, documentació i estudi. Des del 1985, les lleis de protecció de patrimoni prohibeixen la recol·lecció de fòssils al camp sense el permís explícit del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat per preservar el patrimoni paleontològic i els seus valors patrimonials i científics, i evitar l'espoli de jaciments. A Catalunya, la compravenda de fòssils està prohibida i, per tant, no tenen cap valor econòmic.

Amb la seva donació a un museu registrat com el de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), Del Campo garanteix l'adequada conservació de la col·lecció i permetrà que el personal investigador del centre pugui estudiar-la. A partir del conveni signat entre ambdues parts, l'ICP procedirà a inventariar, registrar i catalogar els espècimens mantenint la unitat de la col·lecció.

Malgrat que encara s'està fent la catalogació, la col·lecció conté fòssils d'èquids, cèrvids, rinoceronts, proboscidis, tortugues gegants, carnívors i rosegadors, entre altres grups faunístics.

L'ICP ha agraït públicament la donació de Del Campo i el seu compromís amb la conservació del patrimoni paleontològic i ha animat d'altres persones que puguin disposar de col·leccions particulars a seguir el seu exemple.