La propietat de l’edifici número 19 de la muralla de Sant Francesc (antic forn Jorba) porta a terme aquesta setmana treballs per retirar els perills imminents de la façana de l’edifici. Un cop finalitzats, es podrà restablir el pas habitual per la vorera, que estava protegida amb tanques per motius de seguretat des del 2020. Aleshores, es va anunciar que s’enderrocaria.

L’Ajuntament ha informat que havia fet diversos requeriments a la propietat per tal que executés obres de sanejament a la façana, pel seu mal estat. En un inici, com s’ha dit, la propietat va decidir tirar a terra l’edifici i va demanar llicència per fer l’enderroc, que es va concedir per part de l’Ajuntament. Amb tot, de moment, ha decidit no executar-lo i fer les obres mínimes que se li requerien per motius de seguretat, que són les que s’executen aquesta setmana.

Mentre durin les obres , i en horari de treball, s’ha ocupat un carril de circulació del vial.