Aquest mes de juny l'Ajuntament de Manresa obrirà el procés de participació ciutadana per definir el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat, una eina bàsica per a l’administració local per planificar de manera integrada les xarxes que conformen el sistema de transport de la ciutat i l a mobilitat de les persones que hi viuen, tenint en compte tots els models que s’utilitzen per als desplaçaments.

Es faran un total de tres sessions obertes a tota la ciutadania, que es distribuiran per temàtiques. El dia 14 (a les 18.30 h al Centre Cultural El Casino) la sessió portarà per títol ‘Model de ciutat i entorn’ i s’hi debatran temes com l’aparcament, el transport públic, la connectivitat urbana, les zones de baixes emissions, les relacions metropolitanes, el turisme i l’entorn urbà. La segona sessió es farà el dia 15 (a les 16 h a la FUB) i portarà per títol ‘Mobilitat activa’. S’hi tractaran temàtiques relacionades amb els vianants, les bicicletes, els espais i entorns urbans prioritaris i la seguretat viària.

I la tercera sessió (que també es farà el dia 15 a la FUB, en aquest cas a les 18.30 h) es titularà ‘Mobilitat inclusiva i universal’ i s’hi tractarà la mobilitat amb perspectiva de gènere i l’accessibilitat per a tota la ciutadania, tenint en compte les capacitats físiques i les realitats socioeconòmiques. També s’obriran fronts per tractar la mobilitat des del punt de vista dels infants i de la gent gran.

Els treballs per afrontar el nou pla —que permetrà renovar el vigent, del 2012— es van iniciar el novembre amb la fase prèvia de diagnosi, en la qual es van fer sessions amb els grups municipals, tècnics de diferents regidories i el Consell de Mobilitat, que ara es tornaran a repetir durant el procés participatiu. Dins d’aquesta mateixa fase, també es va fer un treball de camp i enquestes telefòniques, que han permès conèixer i avaluar els hàbits de mobilitat de la ciutadania de Manresa, així com realitzar una fotografia de la mobilitat actual de la ciutat.

Els resultats de la diagnosi es presentaran públicament en els pròxims dies. Un cop presentats, es podran trobar on-line a la plataforma Decidim Manresa, que també permetrà recollir aportacions de la ciutadania. Igualment, les dades s’exposaran en les sessions presencials i es tindran en compte a l’hora de definir el nou Pla de Mobilitat de Manresa.