Les festes locals de Manresa per a l’any 2023 seran el dimarts 21 de febrer, dia de la Festa de la Misteriosa Llum, i el dilluns 28 d’agost, Festa Major.

El dictamen de festes locals va ser aprovat al ple municipal i serà comunicat al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Relacions Laborals de la Generalitat ha aprovat el calendari de festes laborals per a l’any 2023 on es fixen els dies festius per a l’any 2023. A més d’aquestes dates els Ajuntaments poden proposar dues festes locals.