Quiosc

Regió7

Tècnics han de fer servir pseudònim per evitar represàlies si neguen ajuts

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar la compra per 3.600 euros de certificats d’empleats públics que protegeixen la seva privacitat

Votació del ple de l’Ajuntament de Manresa del mes de juny | FRANCESC GALINDO

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar dedicar 3.600 euros a comprar certificats d’empleat públic amb pseudònim.

El regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, va explicar que eren diners «per comprar material que permet fer un certificat pels empleats públics, sobretot de Serveis Socials, per poder actuar amb pseudònim atesa la dificultat que tenen quan deneguen algunes sol·licituds».

El regidor d’Hisenda i primer tinent d’alcalde va explicar que el fet que les denegacions de les sol·licituds es fonamentin en motius absolutament justificats no treu que hi pugui haver problemes, ja que en la documentació a la qual té accés l’afectat figura el nom propi del funcionari o del tècnic que és la persona «que emet l’informe que denega aquesta aportació».

Protegir el funcionari

Així que cal «comprar el programari per aquest pseudònim que protegeix les dades del funcionari i li permet no haver de patir les conseqüències d’haver estat responsable de la denegació».

Els 3.600 euros formaven part d’un expedient de modificacions de crèdit amb propostes de diferents serveis de la corporació per atendre obligacions de despeses, les quals no poden demorar-se fins l’exercici 2023, i de les quals no existeix suficient crèdit al pressupost vigent.

L’aprovació dels diners es va fer en el mateix expedient que tractava l’ampliació de les partides per fer front al pagament de la compravenda de la finca situada al carrer de Sant Bartomeu número 3 i també, un import de 5.500 euros perquè, des de fa anys, l’Ajuntament de Manresa atorga a les dues associacions de personal de l’Ajuntament de Manresa una subvenció nominativa.

3.925 euros són per a l’Associació de personal de l’Ajuntament de Manresa i 1.575 euros per a l’Associació Cultural de la Policia Local de Manresa.

Compartir l'article

stats