La sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu ha acollit aquest dilluns el balanç del primer any del projecte PECT BAGESS (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social). Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones amb dependència i malalties cròniques. La comarca del Bages que té índex molt alt d’envelliment i sobreenvelliment.El projecte també busca impulsar la transformació econòmica i la transició digital del sector sociosanitari de la comarca -tant públic com privat- per fer-lo més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.

El PECT BAGESS està coordinat per l’Ajuntament de Manresa, i hi participen les principals institucions sanitàries i sociosanitàries de Manresa i comarca. Es tracta Sant Andreu Salut, Fundació Althaia, Eurecat, l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, la Fundació Universitària del Bages i Ampans. També hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.

El projecte compta amb pressupost de 2.762.752 euros i una subvenció d’1.381.376 euros, procedent de la Generalitat de Catalunya.

En l’acte d’aquest dlluns , les institucions que estan desenvolupant projectes han mostrat els seus avenços després d’un any de feina. Es busca la creació d’eines tecnològiques i nous models d’assistència que beneficiïn les persones dependents i amb malalties cròniques, les seves famílies i el personal sanitari i social que els atén, així com tot l’ecosistema que es genera al seu entorn. Exemples.

Telemedicina per a pacients crònics

El centre tecnològic Eurecat i la Fundació Althaia estan col·laborant estretament en el disseny d’una plataforma de telemedicina orientada a pacients amb patologies cròniques, sobretot gent gran. S’han escollit dos casos d’ús per fer seguiment de dues patologies cròniques diferents. Per una banda, els trastorns mentals i, per l’altra, la cardiopatia isquèmica. En aquest últim cas, la plataforma serà per fer seguiment d’un programa de rehabilitació cardíaca. A través d’aquesta eina, el pacient podrà obtenir informació sobre el seu procés de salut, tenir a l’abast recursos d’educació sanitària i també reportar dades sobre el seu estat de salut per evitar descompensacions relacionades amb la seva patologia crònica.

Una aplicació perquè el pacient sigui més autònom

La Fundació Ampans està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà ser més autònomes a les persones dependents en situació de discapacitat o envelliment. L’app facilitarà un repositori de serveis de professionals especialitzats per donar solució a persones dependents, i disposarà d’una biblioteca de recursos audiovisuals informatius que donarà suport en la gestió dels reptes més rellevants de cada col·lectiu, així com un llistat amb activitats de lleure adaptades.

També disposarà d’una àrea privada, adreçada principalment als familiars de les persones usuàries, que permetrà comunicar-se directament amb els equips d’atenció directa i treballadores socials de l’entitat, que rebran notificacions sobre incidències de salut, podran consultar la documentació i fitxa mèdica en casos d’urgència, i rebran informació d’activitats o imatges dels seus familiars.

Un Observatori

Sant Andreu Salut lidera la creació de l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages, que té com a objectiu tenir un coneixement acurat i actualitzat de les necessitats en salut i social de la població a la comarca. Està dissenyat per atendre totes les veus que es generen al voltant de la persona dependent i/o crònica, facilitant informació, contacte i punts de trobada.

A una pàgina web que s’ha de posar en marxa passat l’estiu, s’hi podrà trobar informació general com estadístiques, informes, bibliografia de lectura i de consulta i enllaços a altres entitats generadores de continguts, i informació especialitzada, a través de grups de recerca.

També permetrà conèixer i contactar amb els diferents proveïdors de serveis adreçats a persones amb dependència i cronicitat, així com amb entitats i associacions que hi donen suport.

Laboratori d'estadística

L’ICS Catalunya Central està impulsant un laboratori d'estadística d'anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages, a partir d'una base de dades que permeti recollir i analitzar la informació més rellevant dels diferents entorns que hi incideixen (salut, social, econòmic i d'entorn).

Altres línies d'actuació

Althaia també està treballant en la implantació d’una eina de missatgeria interna que garanteixi la seguretat i confidencialitat de les dades, i en el desplegament de solucions que utilitzin la intel·ligència artificial.

Per la seva banda, la Fundació Universitària del Bages està desenvolupant una plataforma d’emprenedoria en el sector salut i social amb l’objectiu d’accelerar l’arribada al mercat d’idees de negoci en aquest àmbit.

Finalment, Eurecat també està desenvolupant tecnologia i estratègies d’hàbits saludables i nutrició personalitzada, i posa en pràctica eines de vigilància tecnològica per a la innovació aplicada a l’ecosistema.

Al balanç del primer any del PECT BAGESS hi ha participat el director general d’Althaia, Manel Jovells, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Jovells ha ressaltat que l’atenció a les persones dependents i amb malalties cròniques «toquen el moll de l’ós del nostre pla estratègic». Ha assegurat que la recerca «és fonamental per millorar la qualitat i també per avaluar què aporta valor i què no».

Per la seva part Aloy ha afirmat que la ciutat compta amb grans initucions en l’àmbit social i de la salut que «fa anys que fan una molt bona feina, però l’important és fer una feina plegats», i això és el que pretén el projecte.