Dilluns, 27 de juny, l’empresa Aigües de Manresa iniciarà obres de renovació de la xarxa general de clavegueram al carrer Dos de Maig, al tram entre el carrer del Cós i el carrer Nou de Valldaura; i al carrer Joan XXIII, al tram entre la plaça Sant Jordi i la plaça del Remei.

Així mateix, arrencaran els treballs de substitució de l’artèria d’abastament d’aigua potable a la plaça de Prat de la Riba i l’avinguda dels Dolors.

Les afectacions a la mobilitat per aquestes obres seran les següents:

Carrer Dos de Maig

 • Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Dos de Maig, entre el carrer del Cós i el carrer Nou de Valldaura, sense afectar a les cruïlles.
 • S’invertirà el sentit de circulació del carrer Nou de Valldaura entre el carrer Dos de Maig i el carrer Bruc, de manera que els vehicles accediran a carrer Nou de Valldaura per carrer del Bruc i en sortiran pel carrer Dos de Maig en direcció a Plaça Mil·lenari.
 • Es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres.
 • L’accés als guals afectats a carrer Dos de Maig seran gestionats directament per la direcció d’obra.
 • El servei Bus Manresa es veurà afectat en la Línia 8 Perimetral- Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.
 • És previst que aquests treballs durin 4 setmanes.

Carrer Joan XXIII

 • Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Joan XXII, entre la plaça Sant Jordi i la rotonda de plaça del Remei (ambdós sentits de circulació), sense afectar el trànsit del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i el trànsit de la rotonda de plaça del Remei.
 • L’accés i sortida de vehicles del passatge de la Mesquita es realitzarà des del carrer Bisbe Comas.
 • Es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres.
 • L’accés i sortida als guals afectats de carrer Joan XXIII es realitzarà des de plaça Sant Jordi o Plaça Remei depenent de l’estat de les obres.
 • El servei BUS MANRESA es veurà afectat en la Línia 4 Font - Valldaura, consulteu recorregut i parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.
 • És previst que aquests treballs durin 6 setmanes.

Plaça Prat de la Riba-Avinguda dels Dolors

 • Es tallarà al trànsit de vehicles l’enllaç de plaça Prat de la Riba al carrer Sallent en ambdues direccions. De manera que:
 • Els vehicles que circulin per carrer Sallent en direcció a la plaça Prat de la Riba es desviaran per carrer Artés en direcció a la carretera de Vic i plaça Prat de la Riba.
 • Els vehicles que circulin per plaça Prat de la Riba accediran es desviaran per l’avinguda dels Dolors i carrer Artés per accedir al carrer Sallent.
 • S’ocuparà 1 del 2 carrils de circulació a la plaça Prat de la Riba a l’alçada de l’enllaç amb carrer Sallent. 
 • Per als treballs a l’avinguda dels Dolors es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres per tal de garantir itineraris protegits per a vianants.
 • El termini d’execució de la totalitat de les obres és de 8 setmanes.