Quiosc Regió7

Regió7

«A Manresa passa que com més restriccions socials més infidelitat»

Entrevista al responsable a l’Estat de la web Ashley Madison, especialitzada en relacions extraconjugals

Christoph Kraemer, responsable d’Ashley Madison a Espanya ARIU PARTICULAR

Christoph Kraemer, responsable d’Ashley Madison a Espanya, atribueix el podi de Manresa com a ciutat més infidel de l’Estat a les restriccions socials i religioses que provoquen l’efecte contrari.

Per què creu que Manresa encapçala dos anys el rànquing d’infidelitat?

De veritat m’ha sorprès també que Manresa encapçali el rànquing dos anys seguits. Sembla que hi ha una comunitat d’infidels i nomonògams força gran a la capital del Bages. Una explicació pot ser la seva tradició religiosa i proximitat al santuari de Montserrat. Notem que com més restriccions socials existeixen, i la religió imposa tantes en relació a la sexualitat, més ganes hi ha per a escapar-se d’elles i fer allò prohibit.

Quins comentaris li han arribat pel fet que sigui Manresa la que ocupi aquest lloc?

Igual que a nosaltres, sorprèn en general que sigui Manresa la campiona de la infidelitat al país.

Com s’explica que no siguin ciutats amb molt de turisme o molta població passavolant les que tinguin més infidels registrats?

Crec que és precisament per això que es troben tantes ciutats mitjanes en el nostre llistat. En números absoluts són les grans urbs que dominen, però relacionat amb la població municipal veiem moltes ciutats més petites o mitjanes que fan el gruix del rànquing. Veiem aquest fenomen en gairebé tots els països. La raó és que hi ha menys anonimat i oportunitats en aquestes ciutats. Per tant, la gent se sent més còmoda en explorar la seva sexualitat de manera online.

Considera creïble que una ciutat de menys de 80.000 habitants tingui el percentatge més alt?

Sí que ciutats com Barcelona o Madrid han tingut bastantes més inscripcions durant aquest període que Manresa, però, atès que per a aquest llistat dividim el nombre de noves inscripcions per la població del municipi, es dona que el percentatge d’infidels i no-monògams hagi resultat el més alt a Manresa. De fet, de les cinc ciutats en el Top 5 quatre tenen una població de menys de 250.000 habitants i solament Barcelona es col·loca en el podi com a única de les grans metròpolis. Destaca que Catalunya és la comunitat autònoma que més ciutats compta en aquest Top 20. Potser és la seva proximitat a França, país amb llarga tradició de llibertinatge, que influencia que els catalans siguin més oberts a viure la seva sexualitat.

Les infidelitats són més abundants del que es creu?

El model de matrimoni monògam com a únic model de parella acceptat socialment ja té els seus dies comptats. Ja la majoria de la Generació Z ni tan sols es planteja casar-se. Encara que un 40% d’ells encara anhela tenir una relació monògama algun dia, un altre 30% prefereix una relació oberta i el restant 30% fins i tot una relació poliamorosa. D’aquí a una mica veurem que hi haurà molta més diversitat quant a formes de parella i estimar, i que ja no caldrà amagar-se o avergonyir-se per viure-les.

I si vostè tingués una parella de la qual estigués enamoradíssim i descobrís que li està sent infidel a través de Ashley Madison?

Estudis biològics demostren clarament que la monogàmia no és natural en l’ésser humà. Per tant, no em plantejo tenir una relació monògama, la qual cosa fa obsolet parlar d’infidelitat. El model de parella que jo m’imagino és d’una relació oberta consensuada.

Ashley Madison pensa fer algun tipus d’acció a Manresa: gravar algun espot, visitar-la per a prendre imatges...

De moment encara no, però igual hauríem de pensar-nos-ho.

Creu que Manresa podria aprofitar aquesta fama de ciutat infidel per a fer algun tipus de promoció?

Per descomptat podria ser una bona campanya per a l’oficina de turisme de Manresa. Estaríem encantats de parlar amb els responsables sobre una possible col·laboració.

Compartir l'article

stats