Iolanda Garcia i Llanta (Barcelona, 1967), experta en direcció estratègica, comunicació, recursos humans i negociació, ha guanyat el procés selectiu públic convocat per l’Ajuntament de Manresa per ocupar la plaça de coordinador/a general del consistori, de nova creació. Garcia, fins ara responsable del Programa d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí i amb una llarga experiència en el sector públic, s’incorporarà a partir del setembre a l’Ajuntament després de superar un procés selectiu al qual van concórrer vuit aspirants, entre els quals hi havia l'exregidor de Manresa i exportaveu del Barça, Josep Vives, tal com va informar aquest diari. D’aquests, dos candidats van arribar a la darrera fase, i la decisió final va ser presa per unanimitat dels membres de la comissió de selecció.

La missió de la nova coordinadora general de l’Ajuntament de Manresa serà dirigir i impulsar l’actuació de l’administració municipal en les diferents àrees o serveis, d’acord amb la normativa vigent i les directrius de l’equip de govern, així com promoure els valors, actituds i manera de fer per aconseguir una sòlida cultura de servei a la ciutadania i la generació de valor públic.

Dirigirà l’estratègia de l’organització municipal

Entre les funcions concretes de la plaça hi ha dirigir l’estratègia de l’organització municipal; fer el seguiment de l’execució i el desenvolupament dels objectius fixats per l’equip de govern; fixar les estratègies en matèria de recursos humans; dirigir l’elaboració i gestió del pressupost d’acord amb les instruccions del govern municipal; impulsar plans o programes d’actuació i fer-ne el seguiment; i promoure metodologies i instruments per aconseguir una cultura de servei i de treball transversal, entre d’altres.

Garcia també serà responsable d’exercir les funcions de representació i de negociació que se li deleguin, d’impulsar la realització i funcionament del Pla d’Igualtat Municipal, d’impulsar propostes de millora de gestió dels serveis municipals, i de donar suport en l’avanç de processos de transparència i accés de dades públiques.

Iolanda Garcia i Llanta era des del març del 2020 responsable del Programa d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental). Anteriorment, des del 2013 fou directora d’Alcaldia de l’Ajuntament de Molins de Rei (Baix Llobregat). En aquest consistori, inicialment va desenvolupar la direcció de l’Àrea de Serveis a les Persones, a partir del 2011.

En el seu currículum també disposa d’experiència en la gestió de diferents organismes públics i privats, com MIDAT MUTUA, la Fundació Privada Hospital de Mollet i la Generalitat de Catalunya, on va tenir responsabilitats als departaments d’Economia i Finances i de Benestar Social, entre d’altres conselleries.

Llicenciada en Psicologia per la UAB, disposa també d’una diplomatura de postgrau en gestió gerencial local a la URV-ACM, d’un programa de Direcció de Recursos Humans a l’EADA i d’un postgrau en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per entorns d’aprenentatge virtual per la UOC. També ha superat diferents cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals, igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de Responsabilitat Social, entre d’altres.

Els requisits de la convocatòria de l’Ajuntament de Manresa, publicada el 14 de març de 2022, eren, a banda de tenir la titulació requerida per al grup de classificació A del personal funcionari, acreditar una experiència mínima de quatre anys en el sector públic o de sis anys en el sector privat en l’exercici de responsabilitats directives.

El procés selectiu, que s’ha resolt ara, ha inclòs, d’una banda, una avaluació psicotècnica, on es valoraven les característiques personals i professionals per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. També ha inclòs una prova de coneixements lingüístics i la valoració dels mèrits, tant de l’experiència professional com de la formació acadèmica.