El ple municipal de Manresa va aprovar inicialment modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per regular els pisos en planta baixa.

Fa un any es va suspendre la concessió de llicències a pisos a peu de carrer perquè el pla urbanístic de la ciutat no establia unes condicions específiques per a la seva implantació.

La modificació en curs pretén esmenar les mancances que s’han advertit en relació a la regulació de l’habitatge en planta baixa amb la voluntat de mantenir aquells usos residencials existents, però també amb l’objectiu de potenciar els usos terciaris situats a les plantes baixes d’aquestes zones, amb la determinació d’assegurar l’equilibri d’usos en el conjunt dels teixits residencials de la ciutat.