Quiosc

Regió7

Qui és qui al nou patronat d'Althaia?

A banda de la sortida de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i l’entrada de les fundacions de la UVic-UCC, l’altra novetat important és que dels quinze membres cinc es trien per mutu acord de les institucions representades a l’òrgan

Els membres del patronat d'Althaia, seguint l'ordre de la llista d'esquerra a dreta i de dalt a baix Alba Diaz

La Fundació Althaia, l’ens assistencial més potent de la Catalunya central, ha introduït importants modificacions en el seu patronat, així que cal saber qui és qui dins del seu òrgan superior de govern.

A banda de la sortida de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i l’entrada de les fundacions de la UVic-UCC, l’altra novetat important és que dels quinze membres cinc s’han triat per mutu acord de les institucions representades a l’òrgan amb la fórmula de cooptació.

Al patronat que regeix la Fundació Althaia conflueixen hores d’ara quatre institucions: l’Ajuntament de Manresa, la Mútua Manresana, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes, de Vic, aquestes dues són les entitats federades que conformen la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

L’última sessió del patronat, celebrada el 30 de juny, es va aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Althaia que inclou canvis en la composició del Patronat.

El Patronat continua estant format per quinze membres, tots ells persones físiques. Deu membres són designats per les quatre institucions que integren la fundació. I del consens entre aquests deu membres surten cinc persones més.

Aquesta és una altra de les novetats introduïdes en els nous estatuts que respon a la voluntat de la institució de reforçar la participació de la societat civil en els òrgans de govern, enfortir els vincles amb el territori i adaptar-se als actuals estàndards democràtics de les organitzacions.

A dia d’avui, formen part del patronat dos membres de l’Ajuntament de Manresa: Marc Aloy com a alcalde de Manresa i#Mercè Tarragó, regidora de Ciutat Saludable.

Per part de Mútua Manresana Mercè Piñot, Montse Ficapal i Maria Àngels Clotet. Escollits conjuntament per Mútua Manresana i l’Ajuntament de Manresa hi ha Josep Lluís Irujo i Fèlix Badia. Per la Fundació Universitària Balmes forma part del patronat Roberto Elosua; per la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez.

Entre ells han triat de mutu acord a Dolors Gassó, Valentí Roqueta, Enric Mangas, Lluís Guerrero i Ester Busquets.

El Patronat, com òrgan de govern, deté totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, entre d’altres aprovar la política general de la Fundació i el programa d’actuació; el nomenament i cessament dels membres del Comitè Executiu; el nomenament del Director General; l’aprovació dels comptes anuals de la Fundació; l’autorització de vendre o gravar els immobles de la Fundació i la modificació d’estatuts.

El Patronat es reuneix obligatòriament dues vegades a l’any, i extraordinàriament tantes vegades com vulgui. A les reunions es tracten aquells temes importants que tenen a veure amb la Fundació i la realització de les finalitats fundacionals. Per poder-se celebrar vàlidament les reunions, hi han d’assistir un mínim de 9 patrons, i els acords s’adopten per la majoria de vots (és a dir, més vots a favor que en contra). En determinades votacions es requereix una majoria reforçada de vots.

El President del Patronat és sempre la persona que està al capdavant de l’Alcaldia de Manresa. Aquesta persona té la representació legal del Patronat, presideix les reunions i executa els acords que pren el Patronat. Els patrons estan en el seu càrrec durant 4 anys i poden ser reelegits tantes vegades com es vulgui. Els membres del Patronat exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta.

Els membres del patronat d'Althaia, seguint l'ordre de la llista, d'esquerra a dreta i de dalt a baix

Marc Aloy

Representant de l'Ajuntament de Manresa. Com a alcalde presideix el patronat que és l’òrgan superior i de govern de la Fundació Althaia format per 15 membres designats per les institucions que integren la fundació.

Mercè Tarragó

Representant de l'Ajuntament de Manresa. Regidora de Ciutat Saludable. Formar part del patronat, conjuntament amb l’alcalde Marc Aloy, en funció del seu càrrec i en representació de l’Ajuntament de Manresa.

Mercè Piñot

Representant de la Mútua Manresana. Des de 1996 és Consellera Delegada i dirigeix l’empresa familiar Framun. Des del 2013 és presidenta de Mútua Manresana. Forma part del Patronat de la Fundació Althaia des de l’any 2010.

Ricard Macià

Representant de la Mútua Manresana. Vice-president primer de la Junta Rectora de la Federació de Mutualitats de Catalunya i Vocal de la Junta Directiva de Mútua Intercomarcal. Actualment és gerent de l’Institut Mèdic per la Imatge.

Montse Ficapal

Representant de la Mútua Manresana. Professional del comerç, tèxtil i editorial, en empreses com Calzados Peñarroya SA, Textil Planas Oliveras SA, Torras Valentí SA i Angle Editorial. Des de l’any 2006 treballa a Pimec.

M. Àngels Clotet

Representant de la Mútua Manresana. Secretària-interventora de l’Ajuntament de Cardona (2000-2011). Va ser cap dels Serveis Jurídics, de Programació i de Territori de l’Ajuntament de Manresa en diferents períodes.

Josep Lluís Irujo

Representant de l'Ajuntament de Manresa i Mútua Manresana. Metge. Des de l’any 2002, és membre del Comitè Executiu i del Patronat de la Fundació Althaia. Ha estat regidor dels ajuntaments del Pont de Vilomara i Rocafort, i de Manresa.

Fèlix Badia

Representant de l'Ajuntament de Manresa i Mútua Manresana. Metge. Va treballar a l’Institut Català de la Salut com a Director a les Comarques del Bages, Berguedà i Solsonès i després com a Gerent de l’Àmbit de Costa de Ponent.

Roberto Elosua

Representant de la Fundació Universitària Balmes. Metge, investigador, professor d’epidemiologia i malalties genètiques cardiovasculars a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, i ha estat nomenat degà electe de la Facultat.

Valentí Martínez

Representant de la Fundació Universitària del Bages. Director General de la Fundació Universitària del Bages i Vicerector del Campus Manresa de la UVic-UCC. Director d’Infermeria de l’Hospital General de Manresa (1988-1994).

Dolors Gassó

Representant de la Cooptació. Infermera. Fins el 2018, va ser la Coordinadora assistencial de la Clínica Sant Josep per potenciar l’activitat mutual i privada de la Fundació Althaia, especialment en els àmbits de Consultes Externes i hospitalització

Valentí Roqueta

Representant de la Cooptació. És president i propietari de Roqueta Origen, empresa vinícola familiar de llarga trajectòria i arrelament. Des del mes de maig de 2015 forma part del Patronat de la Fundació Althaia.

Enric Mangas

Representant de la Cooptació. És director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Presideix la Unió Catalana d’Hospitals. Gerent de coordinació d’empreses públiques i consorcis del Servei Català de la Salut (2000-2001).

Lluís Guerrero

Representant de la Cooptació. Metge. Membre de les juntes de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i Balears i de la Reial Acadèmia de Medicina. Director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut Simeó Selga.

Ester Busquets

Representant de la Cooptació. Infermera, professora, especialista en filosofia, ètica, bioètica i ètica de la cura. Ha dirigit i participat en projectes d’investigació competitius. Ha publicat articles en revistes, així com llibres.

Compartir l'article

stats