Quiosc

Regió7

L’activitat es va normalitzant a Althaia però encara nota l’impacte de la covid

L’any passat va donar 25.567 altes sense arribar encara als nivells d’abans de la pandèmia

L'hospital Sant Joan de Déu, d ela Fundació Althaia de Manresa Oscar Bayona

La Fundació Althaia, de Manresa, va normalitzant la seva activitat a mesura que integra en tots els seues processos la lluita -que es manté- contra l’epidèmia de covid-19.

L’any passat va donar 25.567 altes sense arribar encara als nivells d’abans de la pandèmia.

Les grans magnituds Francesc Galindo

Durant la darrera dècada va anar incrementant el nombre d’atencions d’hospitalització d’aguts, inclosa la cirurgia major ambulatòria, i va anar augmentant de 25.000 fins a gairebé 28.000. 

El 2020 l’activitat va descendir fins a les 25.000 altes, franja en la qual es va mantenir també el 2021. La complexitat de l’atenció a pacients afectats de coronavirus, les restriccions d’accés, necessitats d’aïllament i de desinfecció d’espais van frenar la recuperació plena de l’activitat.

Un àmbit en el qual es va notar molt l’impacte de l’epidèmia ha estat en el de les urgències que de prop de 150.000 va baixar el 2020 fins a 93.000 i l’any passat va remuntar una mica fins a gairebé 108.000. 

Menys urgències

Reduccions molt significatives s’han donat en urgències d’algunes especialitats com cirurgia ortopèdica i traumatologia que van arribar a les 26.551 el 2019 i l’any passat van ser 17.504; en medicina interna, la reducció en aquest mateix període és de 70.416 a 50.873; en pediatria, de 26.452 a 19.168, i en ginecologia i obstetrícia, de 9.195 a 6.794.

L’altra cara de la moneda és l’increment de l’atenció a malalties de l’aparell respiratori que, lògicament, s’ha disparat.

Així, si abans de la pandèmia s’atenien a l’entorn de 2.500 persones, tant el 2020 com el 2021 han estat 3.300.

Algunes especialitats Francesc Galindo

Les intervencions quirúrgiques segueixen la mateixa tònica. Althaia va fer l’any 2011 prop de vint mil operacions.

L’activitat anava a més i el 2012 van ser 20.805; el 2013, 21.602; el 2014, 23.484; el 2015, 23.170: el 2016 23.463; el 2017, 24.412; el 2018, 25.573, i el 2019, 25.677.

L’any 2020 hi va haver una dràstica reducció del 20% i es van fer 20.283 i l’any passat hi va haver un augment significatiu fins a les 23.806 intervencions, però sense arribar al nivell d’activitat als quiròfans que hi havia abans de la covid-19.

El mateix va passar amb les sessions d’hospital de dia i amb les consultes externes, tot i que en aquest darrer àmbit la recuperació ha estat gairebé total.

Més residents i recerca

D’altra banda, la memòria d’activitat de la Fundació Althaia reflexa com s’ha mantingut la línia ascendent de residents propis, que l’any 2017 eren 35; el 2018, 36; el 2019, 42: el 2020, 48 i el 2021 55.

En aquest cas la gran quantitat de feina que ha suposat l’atenció complexa als pacients durant l’epidèmia de covid ha facilitat que hagin pogut desenvolupar la seva activitat a la institució sanitària.

Passa el mateix en els àmbits de la recerca i innovació. Pel que fa al nombre de publicacions si l’any 2017 es van comptabilitzar 76; el 2018 van ser 97; el 2019, 92: el 2020, 101 i el 2021 106. 

Segons la memòria, hi ha 295 estudis actius de recerca. 

La Fundació Althaia va iniciar l’any 2020 un total de 84 projectes nous de recerca, xifra el 62% superior a la del 2019, en què n’hi va haver 52.

Aquest important salt endavant va ser degut principalment a l’increment de projectes relacionats amb la covid-19 liderats per investigadors habituals així com a la participació de serveis i professionals amb menys tradició investigadora, que han impulsat una gran quantitat d’estudis destinats a generar coneixement sobre el comportament del nou virus.

Compartir l'article

stats