El darrer ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar onze noves cartes de serveis, que són documents que informen públicament els usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i obligacions que els assisteixen.

Aquestes onze noves cartes s’afegeixen a les tretze que ja es van aprovar en el ple del desembre del 2021. D’aquesta manera, 24 serveis que es presten des de l’Ajuntament ja tenen la seva corresponent carta.

Les cartes aprovades en l’últim ple són dels àmbits de comerç i fires, cultura, emprenedoria i empresa, ensenyament, esports, intervenció, ocupació, participació ciutadana, tresoreria, universitats, i turisme i projecció de ciutat. S’afegeixen a les cartes que ja hi havia d’administració electrònica, transparència i bon govern, protecció de dades, secretaria general, arxiu municipal, estadística, contractació i patrimoni, recursos humans, tecnologia i sistemes d’informació, enllumenat públic, mobilitat, residus i neteja, i serveis funeraris.

Els documents inclouen les vies per obtenir informació i per fer suggeriments

Condicions detallades

Els documents descriuen els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania per informar de les condicions en què es presten, dels compromisos que es prenen per tal que el servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació o per fer aportacions i suggeriments.

Les cartes de serveis estan estructurades en 10 apartats. El primer és Identificació, on consta el nom del servei, secció o unitat, l’adscripció dins l’organigrama municipal i responsable polític i tècnic, l’adreça, horari d’atenció, telèfon i email de contacte, web i ODS (objectiu de desenvolupament sostenible en els quals treballa de forma compromesa).

El segon, Missió i valors, el tercer, Línies de serveis, amb les activitats corresponents, i segueixen Compromisos de serveis amb indicadors i valor esperat; Compensacions en cas d’incompliment; Canals de participació; Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments; Normativa; Drets i responsabilitats de la ciutadania i Sistema d’aprovació, actualització i rendiment de comptes.

Les cartes de serveis són documents vinculats amb l’àmbit de gestió de qualitat i es concreten en la descripció de les principals línies de servei i els compromisos de qualitat de l’Ajuntament en relació amb les persones usuàries del servei corresponent.

Segons l’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa es tracta d’instruments vius, sotmesos a un seguiment i avaluació periòdica i transparent.

Una eina de gestió

Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Les cartes de serveis s’elaboren amb l’objectiu d’ajudar a implementar un sistema de gestió que té en compte l’avaluació dels resultats, amb l’objectiu de prendre decisions de millora de manera contínua, orientades a la satisfacció de la ciutadania i al seguiment continu de la seva opinió.

A més a més, han d’ajudar a estendre en l’organització municipal la cultura de la transparència i el Govern Obert. La carta de serveis és, per tant, «un instrument de millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics i un exercici de transparència», assegura el govern municipal.