El grup municipal del PSC ha retret al govern de Manresa que les accions aplicades per ajudar la ciutadania a suportar les onades de calor que hi ha hagut aquest estiu s’hagin limitat a oferir-li ventalls i vasos d’aigua. Considera que són insuficients, que cal millorar-les, tenint en compte que els experts diuen que aquestes calorades aniran cada cop a més i, alhora, parla d’un «incompliment, en part, dels acords de ple de juliol sobre el protocol davant les onades de calor de què disposa l’Ajuntament de Manresa».

Al ple del mes passat, Fem Manresa va presentar una moció on demanava un conjunt de mesures per pal·liar les onades de calor, entre les quals oferir accés gratuït a les piscines municipals. Finalment, es aprovar una esmena de substitució d’ERC i JxM, on es va afegir una altra esmena del PSC que establia donar a conèixer el protocol ja establert al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per pal·liar les onades de calor. A banda, la moció resultant inclou: informar la població dels espais a la ciutat com a refugis climàtics, disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals (d’accés gratuït), i assegurar que totes les fonts de la ciutat estiguessin obertes.

No són en cap web municipal

L’objectiu de la seva esmena, explica Joaquim Garcia, president del grup municipal del PSC, era que l’esmentat PAESC «tingues un abast més global, de més ample espectre que les accions que es presentaven i, alhora, s’actualitzés la base de treball que l’Ajuntament ha de tenir elaborada». Hi afegeix que «una de les diferents accions que proposa el pla és l’actualització anyal dels protocols d’onades de calor existents i els que afecten a la salut de les persones», però que «no estan exposats en cap web municipal», assenyala.

Critica, per altra banda, que en la nota de premsa de l’Ajuntament per explicar els acords de la proposició, quant a la seva esmena, «es limitava a confirmar que ja es donava compliment al protocol, sense exposar les mesures que s’han de preveure davant les onades de calor, que ha de contenir el PAESC i també el Document Únic de Protecció Civil Municipal».

Fa notar que «les previsions dels experts en l’evolució de les temperatures i el canvi climàtic ens diuen que caldrà assumir que a Manresa haurem de conviure amb estius amb episodis d’onades de calor i, per això, ens sembla que cal revisar les mesures que tenim aprovades, i decidir què fer els propers estius». Si bé «qualsevol mesura és rellevant», manifesta, «hem de confessar que les aprovades en el passat ple són d’efectes poc transcendents: els refugis climàtics es limiten a dues biblioteques i a tres edificis de l’ajuntament; alguns tanquen els dissabtes, diumenges i dilluns; i diàriament, entre les 14 i les 16 h, deixant estones d’insolació sense assistir». El portaveu del grup municipal, Anjo Valentí, expressa la «decepció» dels socialistes pel fet que el govern d’ERC-JxM no inclogués en les seves esmenes inicials el compliment del protocol municipal del PAESC i que «es donés un compliment tan poc treballat pel que fa a aquest com és només oferir ampolles d’aigua i ventalls. Volem deixar constància pública que no s’han complert la totalitat dels acords compromesos».