La consellera d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha explicat avui a l'Escola Agrària de Manresa un decret que permetrà registrar i recuperar les terres en desús, emmarcat dins el Registre de Terres de Catalunya. Segons ha dit la consellera, és una eina que permetrà reduir espais agraris en abandonats, evitant el despoblament del territori, millorant la viabilitat del sector agrari i l'auto abastiment alimentari de Catalunya i facilitant la incorporació de persones en el món agrari que no tenen explotacions agràries. Es facilitarà l'accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra, afavorint prioritàriament els joves i les dones. En declaracions a Regió7, la consellera ha dit que "el sector agrari necessita vocacions, que no poden venir d'un altre lloc que no sigui la joventut. Per altra banda, la incorporació de la dona al món agrari és cabdal. Toca feminitzar la terra perquè encara que la dona sempre hagi estat present en aquest univers rural, massa sovint ha estat invisibilitzada".

Segons el que ha dit avui la consellera en roda de premsa, el decret ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, especialment aquelles que estiguin en desús o en estat no productiu, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció per avançar en la sobirania alimentària. El focus de la nova eina també recau en garantir una gestió sostenible del medi. "La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat pel territori per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària", ha detallat la consellera. El procés de registre i recuperació de les terres en desús es realitzarà amb la col·laboració d'entitats i institucions del territori, amb comunicació amb els propietaris i un sistema que permeti accedir a aquesta terra a través de convocatòries de concurrència competitiva.

Un eix de la Llei d'Espais Agraris

El Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús és un dels eixos principals de la Llei d'Espais Agraris, juntament amb la modernització de regadius i els plans territorials agraris. Aquest decret ha iniciat la seva tramitació i el document ja està a la informació pública, i està previst que sigui aprovat pel Govern a principis del 2023.

Les terres abandonades, amb sols en procés de degradació i parcel·les amb males pràctiques que posen en perill les collites veïnes, poden ser susceptibles d'entrar al registre. Totes les parcel·les s'identificaran, es registraran i els tècnics d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural n'avaluaran la idoneïtat. A continuació, per la convocatòria pública de concurrència competitiva es facilitarà el lloguer entre el propietari i el llogater, sempre amb la informació i comunicació amb el propietari. Segons ha informat el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, el preu d'aquest lloguer estarà regulat per la Llei de Contractes, "serà com la borsa d'habitatge d'un ajuntament, però amb terres", ha aclarit. Només en casos molt excepcionals que la persona titular de la parcel·la agrària o ramadera no la vulgui arrendar, s'haurà de tramitar sense el consentiment del propietari.

100.000 hectàrees de conreus abandonats

L'abandonament de l'activitat agrària, l'envelliment dels seus actius i la falta de relleu generacional ha portat a Catalunya a deixar de cultivar, en els últims vint anys, al voltant de 100.000 hectàrees. De fet, Catalunya amb 0,15 ha/habitant de superfície llaurable se situa en menys de la meitat d'hectàrees llaurables per habitant que la mitjana espanyola i la meitat de la UE que és de 0,33 ha per habitant. Aquestes dades mostren la necessitat de la preservació de l'ús agrícola dels sòls a Catalunya si volem situar-nos a un nivell suficient que ens apropi a la sobirania alimentària i reduir la importació de productes agrícoles alimentaris, amb la reducció de la petjada de carboni que això comporta, segons ha dit avui la consellera.

En aquest sentit, estudiants de l'Escola Agrària de Manresa han preguntat a la consellera si és podria fer alguna cosa per fomentar el comerç de proximitat. La resposta de Jordà i Roura ha estat contundent "encara no som l'Estat, però s'hi està treballant", la consellera ha recordat que amb més parcel·les explotades augmentarà la producció local i serà fonamental perquè en un futur s'aposti per comprar productes cultivats per persones amb les quals es comparteix espai.

Una aplicació oberta a tota la pagesia i la ramaderia

Per posar en contacte en l'àmbit de Catalunya possibles arrendadors d'aquestes terres, el pla de transformació digital del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural contempla crear una aplicació informàtica amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. Aquesta aplicació ha de permetre molta agilitat en la tramitació per la incorporació d'una parcel·la al registre, i ha de facilitar tota la informació de parcel·les que sortiran amb la convocatòria. D'aquesta manera, les persones o empreses que hi estiguin interessades puguin disposar de tota la informació per optar-hi.