Fins a finals d’octubre al matí, es faran els tallers gratuïts CulturaMENT d’experimentació musical, arts plàstiques, memòria sobre records escolars i de la vida laboral al sector tèxtil, dirigits a persones grans amb inicis de deteriorament cognitiu.