Quiosc

Regió7

Aprovat el pla urbanístic per posar al dia la potabilitzadora dels Dipòsits Nous de Manresa

Es traslladarà la carpa-magatzem i el mòdul de recepció perquè ocupen l’espai per on s'ha de prolongar el carrer de la Concòrdia

Les instal·lacions d'Aigües de Manresa al carrer Concòrdia F.G.

El ple municipal va aprovar el “Pla Especial Urbanístic de definició i concreció de les condicions d’ordenació i edificació de l’estació de tractament d’aigua potable" dels Dipòsits Nous de Manresa

L'objectiu principal del Pla Especial és l'adaptació de l'índex d'edificabilitat per adequar-lo a les necessitats d’implementar noves construccions dedicades al tractament per la potabilització de les aigües, i a l’ampliació dels serveis tècnics pels nous requeriments i serveis complementaris a aplicar.

El Pla Especial, ha de tenir en compte les futures intervencions, actualment previstes. Aquestes actuacions hauran de considerar els següents objectius:

  • Millorar el procés de tractament actual amb la construcció d’una coberta de protecció per les instal·lacions dels filtres i dels decantadors, tant per seguretat, com per millorar la qualitat de l’aigua tractada, principalment en els aspectes de millora de les propietats organolèptiques de l’aigua, minimitzant la presència de subproductes per la desinfecció, i manteniment de la qualitat de l'aigua tractada amb independència de les condicions climatològiques i ambientals que intervenen en les característiques de l'aigua crua a tractar.
  • Millora en el servei de subministrament per l’increment de la reserva d’aigua tractada, amb la construcció d’una coberta de protecció en el dipòsit 2, tant per seguretat, com per assegurar la qualitat de l’aigua tractada, principalment enfront a possibles incidències no previstes de fuites o d’altres emergències.
  • Ampliació dels serveis tècnics i administratius de l’empresa, atenent que el servei d’aigua potable és estratègic per la ciutat de Manresa, i que porta associats altres serveis complementaris de control, gestió i administració del tractament, subministrament i distribució d’aigua potable, atesa també la gestió manteniment i execució de la xarxa de clavegueram, i de les plantes de tractament i depuració, tant de Manresa com d’altres municipis.
  • Organització i ordenació de les diverses edificacions de serveis tècnics, administratius, control, instal·lacions, dipòsits i magatzem, així com els aparcaments, nous accessos per vehicles i vianants i els seus recorreguts interiors.
  • Construcció de dues passarel·les elevades, de connexió amb l’edifici Sanmartí.
  • Trasllat de la carpa magatzem i del mòdul de recepció a l’interior del recinte de l’ETAP, donat que actualment estan ocupant l’espai pel futur vial públic, i prolongació del carrer de la Concòrdia, aconseguint amb la nova urbanització d’aquest espai, la continuïtat de pas en aquest punt de la trama urbana.
  • Construcció provisional d’un mòdul de menjador i oficines Les construccions provisionals que s’han previst són imprescindibles per tal de fer viable de forma coordinada tot el procés de transformació, ampliació i modernització de la planta, i alhora permetran realitzar una programació de les intervencions en diverses fases.

Compartir l'article

stats