Quiosc

Regió7

L'Ajuntament de Manresa es compromet a protegir la salut dels infants en els entorns escolars

Es prioritzarà la mobilitat de vianants i ciclistes per reduir la presència del vehicle privat

Andreu Font Masip, intervé fent ús del reglament de participació F.G.

Més d'una trentena de centres docents, associacions de familiars, entitats i partits polítics donen suport a la moció que ha estat aprovada pel ple municipal per tal de convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la infància.

La moció acorda vigilar i fer complir estrictament la normativa viària a l'entrada i sortida dels estudiants, per tal que l'entorn escolar sigui un espai segur i de convivència.

S'avaluarà a cada centre limitar l'aparcament i pacificar el trànsit als carrers de l'entorn i, molt especialment, al voltant de les entrades als centres.

Una altra proposta és avaluar a cada centre, conjuntament amb els equips directius, la possibilitat de substituir o modificar les zones d'aparcament que es trobin dins el recinte escolar per àrees d'estada i de joc.

Es reservarà a tots els recintes educatius, en coordinació amb les Ampes i els equips directius, un espai segur per a l'aparcament de bicicletes, patins i patinets per incentivar la mobilitat activa al centre.

Imatge d'arxiu d'un camí escolar AJM

També es revegetarà els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra, frescor i color a aquests espais per tal que millorin la qualitat de l'aire i esmorteeixin el soroll.

Es prioritzarà la mobilitat de vianants i ciclistes a l'entorn escolar. Per fer-ho s'ampliaran les zones de vianants i els carrers lliures de cotxes, es fomentarà la presència de vegetació i aigua i es promouran zones d'estada i joc l'espai públic.

La moció és molt més àmplia i intenta revertir amb propostes un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat. la moció repassa la feina feta o per fer del consistori i posa en relleu alguns dels problemes que han de patir els infants en els seus entorns escolars: inseguretat, indisciplina vial, dificultat per jugar i entrenar la maduresa i autonomia. També parla del tema del sobrepès per l’esmentat abús del vehicle privat; de l’exposició infantil a la contaminació atmosfèrica i al soroll, i la manca de verd.  

Compartir l'article

stats