Quiosc

Regió7

Sant Andreu Salut tindrà una nova unitat de pal·liatius

La Fundació ha demanat l'alteració del pla urbanístic perquè es puguin fer les obres

Imatge de l'Hospital de Sant Andreu Arxiu/Mireia Arso

La corporació municipal va accedir a la petició de la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, per modificar puntualment el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Manresa per tal de fer efectiu el projecte de la nova unitat de pal·liatius.

L’àmbit de la modificació comprèn el recinte de l’Hospital de Sant Andreu, ampliat amb la incorporació de dues finques adjacents, una situada al carrer de l’Hospital 12-14 i l’altra al carrer del Remei de Dalt, 5.

La proposta de modificació el que pretén és donar resposta a les necessitats funcionals d’ampliació de l’equipament sanitari de l’Hospital de Sant Andreu per tal de disposar d’una unitat de cures pal·liatives dins de l’oferta hospitalària, mantenint tant les edificacions existents com l’ús i el tractament dels espais lliures no edificats, tot preservant l’espai enjardinat existent.

I per tal de materialitzar aquest projecte, l’Hospital preveu intervenir sobre l’edifici del carrer Hospital 14 i del carrer Remei de Dalt 5 ambdós infrautilitzats i compartint mitgeres amb el propi Hospital de Sant Andreu.

Així, principalment el que es pretén és adequar el planejament urbanístic a l’ús i el destí final dels terrenys que formen el conjunt de l’Hospital de Sant Andreu, així com a les necessitats d’ampliació que tenen. 

Compartir l'article

stats