A partir del pròxim mes de desembre començaran a circular els primers busos 100 % elèctrics del servei regular dels transport públic urbà de Manresa. L’Ajuntament de Manresa n’ha adquirit vuit que aniran entrant en funcionament de forma progressiva. Els autobusos elèctrics s’afegiran als set que ja hi ha d’híbrids, i només en quedaran tres que funcionen amb gasoil, i tots tres s’utilitzaran de reserva. Temps enrere ja van circular busos elèctrics per la ciutat per fer proves.

La compra dels vehicles s’ha finançat en part amb fons europeus Next Generation. D’aquesta forma els quinze autobusos de la flota de transport urbà seran sostenibles: vuit seran 100 % elèctrics, i set més, que ja circulen fa temps, són híbrids.

El canvi implicarà una reducció dràstica de l’ús de combustibles fòssils i d’emissions contaminants, segons l’Ajuntament i Bus Manresa. També una reducció molt important de soroll, la qual cosa millorarà la confortabilitat tant dels usuaris del transport públic com de la resta de ciutadans.

L’objectiu de la iniciativa és millorar el transport públic i guanyar nous usuaris en una ciutat en la qual l’ús del vehicle privat continua sent elevat, tal com es va detectar en la diagnosi prèvia a la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

A part d’això, durant aquest darrer trimestre de l’any s’instal·laran a les parades cinc noves marquesines i 27 pantalles electròniques solars amb indicació del temps real de pas dels autobusos, la qual cosa proporciona més fiabilitat als usuaris.

El bus urbà de Manresa ha recuperat el primer semestre del 2022 pràcticament els viatgers que tenia abans de la pandèmia. Hi ha hagut 1.069.056 viatgers, un increment del 28% respecte del mateix període de 2021.