L’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa ha assegurat que amb el nou contracte de la neteja de la ciutat no hi haurà precarització de les condicions de treball perquè la «pràctica totalitat» dels empleats de la concessió del servei de recollida de residus i neteja viària «seran a jornada completa».

El govern municipal ha volgut així tranquil·litzar els treballadors i respondre el grup municipal Fem Manresa.

Assegura que els contractes que no siguin de jornada completa seran «excepcions puntuals pròpies de les dinàmiques empresarials i personals, com poden ser reduccions de jornada demanades pels mateixos treballadors o substitucions de personal que es troba de vacances o de baixa, per posar dos exemples».

Segons el govern municipal, el que interessa és que el personal format per fer les tasques especialitzades a Manresa pugui tenir jornada sencera i unes bones condicions laborals per tal de mantenir la plantilla estable al llarg del temps, fet que permet l’acumulació d’experiència.

Respecte al que va comentar el grup municipal de Fem Manresa en el darrer ple municipal, sobre que la proposta de l’empresa adjudicatària, Fomento de Construcciones y Contratas Medi Ambient, considerava diferents percentatges de treball, el govern municipal vol aclarir «que aquests percentatges no corresponen a les jornades dels treballadors, sinó a les tasques concretes que els treballadors han de fer. És a dir, els percentatges corresponen a la distribució de les tasques que, sumades entre elles, representen la totalitat de la jornada».