Quiosc Regió7

Regió7

Els primers recàrrecs d’IBI afecten als amos de 174 pisos buits a Manresa

Trenta-sis propietaris rebran els propers dies les notificacions que sumen més de 26.000 euros

Habitatges de Manresa Arxiu

L’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa tramita un recàrrec de l’Import de Béns Immobles (IBI) a 36 propietaris de tres o més pisos buits durant més de 2 anys, que suma més de 26.000 euros per 174 habitatges, i que en els pròxims dies rebran la corresponent notificació.

En els propers mesos es tancaran més expedients per declarar habitatges desocupats, ja que actualment hi ha processos que tenen pendent la resolució d’al·legacions o recursos contra la declaració de desocupació. I, hi ha altres expedients que han arribat a Tresoreria molt recentment i s’estan treballant per tal d’exigir el recàrrec.

Per tant, la xifra total dels ingressos de 2022 pel recàrrec de l’IBI es podrà tenir d’aquí uns mesos quan acabin d’arribar a la Tresoreria els expedients de pisos declarats desocupats pel servei d’Habitatge. 

El govern municipal explica que abans d’exigir el recàrrec ha estat necessari que des del servei d’Habitatge tramitin la declaració d’habitatge desocupat.

L’ordenança fiscal estableix que prèviament a la liquidació del recàrrec, l’Ajuntament tramitarà el procediment per a la declaració municipal d’immoble desocupat amb caràcter permanent. 

El procediment s’inicia mitjançant una resolució que contingui els indicis de la desocupació. En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, l’interessat podrà formular les al·legacions i aportar les proves que estimi oportunes, particularment en relació amb l’existència d’alguna de les causes justificades de desocupació. 

Més de set-cents euros de mitjana

El procediment finalitzarà mitjançant una resolució que declararà, si s’escau, la desocupació permanent de l’immoble, un cop valorades les al·legacions formulades per l’interessat.

I, un cop resoltes les al·legacions i declarat l’immoble desocupat, cal esperar a que la resolució sigui ferma abans d’exigir el recàrrec, és a dir, a que no s’hagi presentat recurs o, si s’ha presentat, s’hagi resolt.

Durant el que portem d’any 2022 el servei d’Habitatge ha estat tramitant aquests procediments per a la declaració dels immobles desocupats i, de moment, al servei de Tresoreria i gestió tributària tenen a punt 174 habitatges que han estat declarats desocupats i la declaració de desocupació és ferma, que afecten a 36 propietaris, per import total de 26.030 euros, i «en els propers dies enviarem la notificació requerint el pagament del recàrrec de l’IBI», assegura el govern. El recàrrec serà de 722 euros de mitjana.

Compartir l'article

stats