Manresa En Comú Podem demana a l'Ajuntament que, "en el temps més breu possible", s’iniciïn els tràmits perquè es doti els barris d'àrees d'esbarjo per a gossos i proposa, alhora, que "s'elabori un pla integral per tal de crear més localitzacions, tot i continuar fent el manteniment i les millores necessàries en els espais actuals (enjardinament, fonts, bancs, ombra...), on gossos i propietaris puguin fruir sense problemes de l’espai públic, a tota la ciutat".

Considera que "en aquesta planificació també s'hauria d'incloure una campanya de sensibilització sobre la tinença d'animals i el respecte a l'espai públic. Aquest Pla integral s'hauria d'elaborar, recollint les demandes i les necessitats de cada barri, determinant, de manera participada amb el veïnat, les possibles ubicacions per a les àrees d’esbarjo per a mascotes. També caldria estudiar la possibilitat de dissenyar-hi espais específics per a cadells i gossos petits", fa notar.

La coalició recorda que "les àrees d'esbarjo per a gossos o correcans són espais habilitats especialment perquè els gossos puguin gaudir i jugar en llibertat. Aquestes zones permeten que els animals corrin i juguin sense anar lligats, amb l'excepció dels gossos potencialment perillosos que, com marca la normativa, han d'anar lligats i amb morrió. A Manresa tenim el del carrer de la Cerdanya, situat en un extrem del barri de la Carretera Santpedor; el situat al carrer de Joan Fuster del barri de la Sagrada Família, i el del passatge de Dante, que connecta el carrer del mateix nom amb l'avinguda de les Bases de Manresa, al barri del Poble Nou. L'espai d'esbarjo per a gossos del passatge de Dante, que es va inaugurar el gener d'enguany, comprèn una superfície total de 1.234,27 metres, on hi ha previst un espai enjardinat, encara per habilitar, per a les persones que acompanyen els animals. En aquest lloc només hi poden accedir gossos censats, mitjançant una targeta identificativa".

Fa notar que "també està anunciat que se n'adequarà un altre al parc del Cardener, proper al Pont Nou. Hi ha altres espais adaptats per passejar gossos a Manresa. Uns que, malgrat ser amplis, no són correcans perquè, com que no estan tancats, no permeten als gossos córrer lliurement, com ho són el del parc de Puigterrà i el que està situat vora el Cardener, prop de la plaça del Mil·lenari. El del carrer de Puig i Cadafalch del barri de Cal Gravat tampoc no pot considerar-se'n perquè és molt petit i el tancament de què disposa no garanteix que els gossos petits es mantinguin dins del recinte".

"Valorem que enguany s'hagi creat un nou lloc, però constatem que aquests espais són escassos i que la seva distribució dins de la ciutat és millorable, ja que, com es desprèn de les ubicacions, molts barris de Manresa no disposen d’aquestes zones d'esbarjo. Ens trobem amb barris com La Font dels Capellans, que fa més d’un any que la reclama i no se’ls escolta, i també el Barri Antic, que la sol·liciten dins de les actuacions del Consell de Districte".

"Si volem de veritat que Manresa esdevingui una ciutat amiga dels animals, cal crear consciència que les mascotes no són 'coses', que formen part de la nostra família i que han de conviure en harmonia amb el veïnat i l’entorn, qüestió per la qual cal planificar per dotar d’espais i instal·lacions adequades on sigui necessari", conclou la coalició.