L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat ha dut a terme una actuació de manteniment i conservació de lleres a la zona del torrent de Mas d’en Pla en la seva desembocadura cap al Cardener, i a la riera de Rajadell, tant a l’altura de Can Poc Oli com a la zona del Xup.

Es treuen canyes, altra vegetació invasora, tiges subterrànies i se sembra herbàcies i vegetació de ribera per evitar que les canyes tornin a sortir. També s’eliminen arbres morts del costat de la llera que tinguin perill de caure sobre el curs del riu o sobre el camí.

Totes les actuacions tenen com a objectiu impedir que la vegetació s’acumuli dins de la llera i pugui provocar obturacions en infraestructures com els ponts, fet que posaria en risc la seva estabilitat.