El regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, ha subratllat que els diners perduts amb la plusvàlua formaven part d’uns recursos amb els quals les administracions locals «ja hi comptàvem» i ha deixat clar que «el canvi de les regles de joc a mig partit ens ha perjudicat». 

Junyent ha volgut posar de manifest que si es miren els tipus impositius dels municipis de l’entorn, de la província de Barcelona i d’una mida similar a Manresa «els nostres no són elevats». De cara al 2023, l’Ajuntament augmentarà el tipus impositiu del 20% a 25% «i podríem anar fins al 30%, com han fet Barcelona, Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Castelldefels, Viladecans, Cerdanyola, Esplugues, Montcada i Reixac, entre d’altres». Informa que molts ajuntaments grans ja fa anys que funcionen amb el 30% i altres de mida diversa, també, com Vic, Mataró, Mollet o Santa Coloma. 

Per a Junyent, era «claríssim que hi havia d’haver una nova regulació» i que «l’Estat ha tardat excessivament a generar-la». La conseqüència ha estat «ciutadans afectats per l’impàs i l’Ajuntament afectat per la pèrdua d’ingressos». El regidor d’Hisenda considera que tot plegat feia imprescindible posar ordre amb una nova normativa.

Junyent explica que quan es parla del percentatge de plusvàlua s’està tractant el percentatge d’un impost municipal. «L’Estat el fixa, però cada ajuntament l’estipula íntimament lligat amb el cadastre. Aquesta connexió és un punt de partida per entendre què és el que se li cobra al ciutadà».

El regidor d’Hisenda creu que la gestió dels tributs és un àmbit especialment delicat i controvertit per les implicacions directes que té sobre els recursos dels ciutadans, però també dels recursos que calen per fer funcionar la infraestructura pública que ofereix serveis a aquests mateixos ciutadans.

En el cas de la plusvàlua «no és com l’IBI que es paga cada any. Tributes per vendre o heretar terrenys. Si no hi ha transmissió patrimonial aquest impost no s’aplica. És un impost amb les seves particularitats que s’ha d’aplicar amb justícia», assegura.