L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de manteniment i conservació de lleres a diversos trams de zones no urbanes del terme municipal de Manresa. S’ha actuat en tres punts: al torrent de Mas d’en Pla en la seva desembocadura cap al Cardener, i a la riera de Rajadell, a l’altura de Can Poc Oli i al Xup.

Les actuacions han consistit en l’eliminació de canyes de tota la part baixa del torrent de Mas d’en Pla per evitar que els trossos de canya seca provoquessin obturacions del torrent. També han reperfilat tot el torrent per reduir-ne la inundabilitat i s’han tallat alguns arbres que amenaçaven de caure. En el cas de Can Poc Oli i el Xup, s’han eliminat arbres morts del costat de la llera que perillaven de caure al riu o sobre el camí.

Tots aquests treballs tenen com a objectiu afavorir la circulació de l’aigua i evitar i reduir les inundacions quan es produeixen episodis de crescudes.