L’Ajuntament ha hagut d’instar les dues associacions de taxis de Manresa, Ràdio Taxi Manresa i Taxis Manresa, a no desatendre les nits entre setmana. Aquesta petició ha vingut donada per les queixes d’usuaris que, a la nit, sempre entre setmana, especifica l’Ajuntament, s’han trobat que no hi havia disponible cap servei i s’han anat a queixar al consistori. 

Regió7 també ha recollit la queixa d’una usuària que un dia entre setmana, passada la mitjanit, va tenir molts problemes per aconseguir un taxi. Fruit d’això, aquest diari es va interessar per saber què passava. El resultat va ser que les dues associacions de taxistes van admetre que el servei no estava ben cobert.

Preguntades per aquest diari, les dues associacions van admetre que el servei no estava ben cobert

Xavier Valero, de Ràdio Taxi Manresa, explicava que a la nit, entre setmana, els taxistes no volen treballar perquè «a partir de la una no corre res de bo», i que s’han trobat amb gent que no paga, que els vomita al taxi i fins i tot un taxista va viure la situació d’una noia que va saltar del cotxe i a un el van fer anar a Sant Vicenç de Castellet i el van atracar. Al seu entendre, segons va comentar quan hi va parlar aquest diari, les necessitats que hi ha no justifiquen fer una llista de guàrdia. Per tant, a priori, treballava una persona, més les que ho volien allargar fins a les 12. «El cap de setmana n’hi ha alguna més». Això és el que va explicar abans de la darrera reunió mantinguda amb l’Ajuntament, dimecres passat, en la qual es va instar les dues entitats a fer canvis, tenint en compte que estem parlant d’un servei públic. 

Per part seva, Juan Francisco Moral, president de Taxis Manresa, va remarcar que a la seva associació hi havia uns torns estipulats amb els quals s’asseguraven que no quedes descobert cap horari, però que hi ha taxistes que no volien treballar a la nit i van marxar a l’altra entitat, de la qual es va escindir Taxis Manresa per desavinences amb els responsables. Al seu entendre, el millor que podria passar és que l’Ajuntament fes d’intermediari per intentar que les dues entitats es fusionin i, d’aquesta manera, sent més taxistes, seria més fàcil alternar-se per fer els torns que no vol ningú. 

Va explicar que la seva entitat havia demanat la mediació del consistori amb aquest objectiu i que aquest els havia dit que en parlaria amb l’altra entitat i ja els informaria, i no n’havien sabut res. Aquesta reunió es va celebrar l’octubre de l’any passat. 

Al seu torn, responent a les preguntes d’aquest diari sobre la manca de servei a la nit, l’Ajuntament explica que «des de fa un temps, la falta d’entesa entre les dues associacions ha motivat que, en alguna ocasió, el servei nocturn hagi estat desatès, principalment entre setmana (els caps de setmana habitualment hi ha més taxis perquè hi ha més demanda d’usuaris, i els taxistes opten per treballar)». Fa notar, a més a més, que «s’han rebut quatre queixes d’usuaris en aquest sentit», una de les quals d’una persona gran que havia d’anar al metge.

Compromís de les associacions

Davant d’aquests fets, el consistori fa saber que s’ha reunit i ha parlat «diverses vegades» amb les dues associacions, «instant-les a arribar a una entesa que garanteixi el servei als usuaris. Finalment, en la darrera reunió, les dues associacions s’han compromès a establir entre elles una millor coordinació i entesa i han adquirit el compromís de prestar el servei que els és obligatori». Dit això, assenyala que continuarà «vetllant pel compliment del reglament del taxi de l’Ajuntament de Manresa», que «estableix que el servei de taxi no pot ser desatès en cap franja horària, inclosa la del torn de nit» i que «són les mateixes associacions les que s’organitzen els torns per cobrir els serveis».

Taxis Manresa farà una proposta al consistori que inclourà actualitzar l’ordenança reguladora del servei

Juan Francisco Moral, president de Taxis Manresa, valora que el que ha fet l’Ajuntament ha estat donar-los un període de prova, però que el que cal és agafar el bou per les banyes i fer canvis per tal que la duplicitat del servei no perjudiqui als usuaris. Amb aquesta premissa, explica que la seva entitat farà una proposta a l’Ajuntament, que preveuen tenir enllestida en el termini d’un mes, que té per objectiu final la fusió en una de les dues empreses que ofereixen el servei a Manresa. 

La proposta inclou actualitzar l’ordenança reguladora del servei d’autotaxis, que es va posar al dia per darrer cop el 2009; revisar el règim de sancions (que encara figuren en pessetes a l’ordenança, que és del 1983), fer un quadrant de guàrdies factible que es pugui variar si hi ha qualsevol imprevist, i un element que suposaria un canvi cabdal en el funcionament actual, que és establir un únic canal d’entrada de la demanda del servei de taxi, a diferència d’ara, que la gent truca a una associació i, si no hi ha cap taxi lliure, el que fa és trucar a l’altra. Moral entén que si Ràdio Taxi Manresa i Taxis Manresa treballessin coordinats s’estalviarien temps i diners.  

L’ordenança actual diu que «els auto-taxis hauran de prestar un servei mínim de vuit hores diàries. La festa setmanal i els dies corresponents a les reglamentàries vacances anuals hauran de ser distribuïdes de forma que el servei no sigui desatès; per tant, les associacions professionals respectives establiran els corresponents torns i els elevaran a l’alcadia presidència d’aquesta corporació per a la seva aprovació. En la mateixa forma s’establirà el torn corresponent per a cobrir l’horari nocturn d’urgència». En l’apartat de sancions, s’especifica que l’incompliment dels horaris previstos es considerarà una falta greu i que l’incompliment de les hores de treball es considerarà una falta molt greu. Les sancions poden ser una multa o la suspensió temporal de la llicència