La Fundació Althaia ha renovat una zona de 817,33 metres quadrats situada a l’edifici antic de la planta -1 de l’Hospital Sant Joan de Déu que s’obre als usuaris aquest dijous, 1 de desembre. L’objectiu central de l’actuació ha estat adequar un espai polivalent on, entre d’altres, s’hi ubiquen les sales per fer les extraccions a les persones que s’han de fer una analítica de sang. També s’hi realitzaran les proves de corbes de glicèmia per diagnosticar la diabetis, que fins ara es feien en altres punts de l’hospital.

Els treballs han inclòs la transformació de tota la zona, que actua com un vestíbul i zona de distribució dels usuaris, de manera que es millora l’accessibilitat a Oftalmologia i Otorrinolaringologia. A més, s’ha habilitat una àrea per al voluntariat i espais interns de treball.

Les instal·lacions destinades a les extraccions de sang, que estaven ubicades a la mateixa àrea que s’ha renovat, són més àmplies i confortables que les anteriors tant per als professionals com per als usuaris, fet que revertirà en una millora de la qualitat assistencial.

S’han habilitat vuit punts d’atenció, un dels quals pensat específicament per als nens. En una altra sala, que té sis punts d’atenció, s’hi realitzaran les proves de tolerància a la glucosa oral, que es porten a terme per diagnosticar la diabetis gestacional en embarassades. Aquesta prova també es pot fer en persones amb sospita de diabetis tipus 1 i 2.  

Els nous espais s’han dissenyat tenint en compte uns requeriments de multifuncionalitat, immediatesa i seguretat per adaptar-se a diferents usos, segons unes necessitats, actuals i futures, que són canviants durant els diferents períodes de l’any.

Mentre han durat els treballs, les extraccions s’han fet de forma provisional a les instal·lacions del Banc de Sang, a qui Althaia dona les gràcies per la col·laboració. També agraeix la implicació dels professionals i la comprensió dels usuaris, que han hagut de conviure amb els canvis que han comportat les obres.

Humanització i experiència pacient

Tot i que la nova zona ja ha entrat en funcionament, el projecte no ha arribat a la fi. En aquest sentit, s’està treballant per humanitzar els espais on s’atenen els pacients pediàtrics. L’objectiu és aconseguir que aquells nens i nenes a qui s’hagi de fer una analítica de sang visquin el procés com una experiència de curiositat i que el record que els quedi sigui en positiu, cosa que dona molta tranquil·litat a les famílies. 

Aquest treball s’està fent tenint en compte l’experiència i opinió aportada per usuaris i familiars i s’avança així en l’experiència del pacient, un nou paradigma en l’atenció sanitària que Althaia està desenvolupant d’acord amb el Pla Estratègic Talaia 2021-25.

Més de 45.000 extraccions a l’any

A l’Hospital Sant Joan de Déu es realitzen diàriament una mitjana de 200 extraccions de sang de forma ambulatòria, xifra que al llarg d’un any és de més de 45.000.

Majoritàriament són de persones que tenen visita a consultes externes a qui el professional ha demanat una analítica de sang. També de persones que s’han d’operar i que en el procés de preoperatori se’ls realitza una analítica de sang amb l’objectiu d’avaluar el seu estat de salut. Del total d’extraccions anuals, un miler corresponen a pacients pediàtrics.

Pel que a les proves de tolerància a la glucosa oral, en un any se’n realitzen a l’entorn d’un miler. Aquesta prova, que dura a l’entorn de tres hores, informa de si l’increment de glucèmia normal a causa de la ingesta controlada de sucre es recupera i es normalitza en un període de temps adequat. Els professionals valoren si els resultats obtinguts estan per sobre d'uns nivells determinats, que es consideren diagnòstics de diabetis.