L'Ajuntament de Manresa, a través del Servei de Projectes Urbans, porta a terme aquests dies treballs de manteniment de pintura de l'estructura metàl·lica de la passarel·la que travessa per sobre la Via de Sant Ignasi. L'actuació en permet renovar l'aspecte.

Els treballs van iniciar-se passat 22 de novembre i es preveu que es completin aquest mes de desembre. Fins ara ja s'ha repintat una bona part de l'estructura metàl·lica i també s'ha fet el sanejament de les parts que es trobaven oxidades.

Per poder dur a terme els treballs de la part inferior de l'estructura, s'utilitza una màquina elevadora des de la Via de Sant Ignasi. Per aquest motiu, s'ha habilitat itineraris protegits per a vianants i també s'ha fet la corresponent reserva d’estacionament per al material.

Treballs de pintura a la passarel·la AJM

Connexió entre Barri Antic i Escodines

La passarel·la de la Via de Sant Ignasi és un projecte de la UTE Calderon- Folch i Bernuz-Fernández Arquitectes. El projecte és de l'any 2008 i la inauguració i obertura als vianants data del novembre del 2010. Es va fer per millorar la connexió entre dos barris del Centre Històric com són el Barri Antic i el de les Escodines tot travessant el congost del torrent de Sant Ignasi, el que actualment es coneix com la Via de Sant Ignasi.

Tal com expliquen els seus autors, es tracta d’una construcció amb una llum entre suports de 50 metres, amb una amplada de 3,6 metres i un cantell total de 5 metres, destinat exclusivament al pas de vianants i de petits vehicles de manteniment.

Estructuralment parlant, la passarel·la és totalment metàl·lica. El muntatge de tot el conjunt va ser una mica complicat degut al reduït espai de la zona atenent a les mides totals de la passera. Després de diferents consideracions, finalment es va optar per muntar-la en tres trams, els quals van restar provisionalment suportats per dos pilars executats de manera expressa per a aquesta funció. Cada peça es va col·locar al seu lloc gràcies a dos grues telescòpiques de gran tonatge.

Inauguració de la passarel·la, el novembre del 2010 Arxiu/Mireia Arso