El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’adjudicació a Sant Andreu Salut del nou contracte del Servei Municipal d’Ajuda a Domicili (SAD), que incrementa les hores en un 57% respecte de l’anterior contracte. D’aquesta manera, es passa de 38.015 hores a l’any de treball efectiu a 60.000. La durada del contracte és de 4 anys, prorrogables bianualment fins a un màxim de 10 anys, i a un preu anual d’1.379.552,29 euros (IVA no inclòs).

El SAD està dirigit a proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social, o manca d’autonomia personal.

Ofereix suport personal, atenció i ajuda a persones que viuen soles o amb altres persones que també precisen aquesta atenció, en aspectes com la higiene personal, el control de la medicació o en els moments en els quals la persona s’ha de llevar, vestir i enllitar, oferint sempre també suport personal i familiar.

El contracte incorpora diverses millores vinculades a garantir les particularitats i voluntats de les persones usuàries, i incrementa el suport al personal d’atenció directa per millorar la qualitat del servei i el benestar laboral.

En concret, estableix equips de treballadores familiars territorialitzats per donar més i millor continuïtat al servei; augmenta un/a treballador/a social per a seguiment de casos; introdueix una funció de treballador familiar especialitzada de coordinació, que haurà d’ajudar a donar uniformitat en la tipologia i qualitat de servei; incorpora un nou programa informàtic que permet millorar la gestió i agilitzar processos; millora la càrrega de formació presencial dels treballadors i treballadores familiars, que es dobla, passant de 20 a 40 hores; i incrementa les retribucions del personal.

Gestió delegada

El concurs es va fer en la modalitat de gestió delegada prevista al Decret 69/2020 d’acreditació, concert social i gestió delegada dels Serveis Socials d’Atenció Pública. Aquest decret, que se sustenta en la promoció i la millora continua de la qualitat dels serveis, pren com a referència el concepte de qualitat de vida i vetlla perquè els serveis i recursos s’adaptin a les necessitats socials i el desenvolupament comunitari.

Així, la gestió delegada comporta un molt estricte sistema d’acreditació de les entitats proveïdores dels serveis socials, exigint a les entitats proveïdores l’assoliment d’uns estàndards de qualitat per poder formar part de la xarxa.

A més, els criteris d’atorgament no es regeixen per la mercantilització dels serveis socials, sinó que es fonamenten en criteris generals d’assignació, vinculats a la continuïtat en l’atenció personalitzada integral de les persones i el seu arrelament en l’entorn social, la qualitat en l’atenció, l’experiència i la innovació.

Alhora, permet valorar criteris com la responsabilitat social de l’entitat proveïdora, l’estabilitat i inserció laboral, la igualtat de gènere, el compromís amb la compra pública ètica i el compromís ètic.

En aquest sentit, la gestió delegada aprovada, incorpora importants novetats en tots i cadascun d’aquests aspectes, i molt particularment condicions especials d’execució vinculades a violències masclistes, compra pública ètica i compromís ambiental.

En el ple, l’adjudicació es va aprovar amb els vot a favor dels grups que conformen l’equip de govern (ERC i Junts per Manresa) i dels grups de l’oposició de PSC i C’s, així com amb el vot favorable del regidor no adscrit Miquel Cerezo Ballesteros. El grup de Fem Manresa, també a l’oposició, es va abstenir.