La Fundació Althaia de Manresa ha obtingut l’acreditació Libera Care en l’atenció a Salut Mental, un reconeixement que atorga la Fundación Cuidados Dignos que certifica la implantació d’un nou model de cura, atenció i intervenció centrat en la persona. Althaia és pionera en la consecució d’aquesta acreditació, que a Catalunya té només el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per tal d’aconseguir el reconeixement, una quarantena de professionals d’infermeria, psicologia, teràpia ocupacional, treball social i psiquiatria de la Divisió de Salut Mental de la institució han seguit un procés formatiu que es va iniciar l’any 2018 i que ha culminat amb l’aplicació d’aquesta nova metodologia. La Fundación Cuidados Dignos, que ha fet seguiment de tot el procés, ha realitzat una auditoria que en certifica la implementació. 

Atenció integral

La norma Libera Care aposta per una atenció integral que respecta la dignitat de la persona i les seves necessitats concretes i està encaminada a reduir al màxim les mesures restrictives. Per aconseguir-ho, promou una gestió de casos més individualitzada, una comunicació eficient entre professionals i preservar i potenciar l’autonomia dels pacients.

A més dels professionals, el nou model també implica pacients i familiars. Això comporta una visió que va més enllà del fet de curar, cuidar o alleujar. El que pretén és que la persona tingui sempre un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment de la seva esperança de vida i el problema de salut o el benestar que presenti. 

L’obtenció de la certificació Libera Care s’emmarca en el treball que està fent la Fundació Althaia per avançar cap a un model d’atenció centrada en la persona, que té en compte les seves preferències, valors i opcions de vida i la fa partícip de les decisions que es prenen respecte a la seva salut.

Així ho estableix el Pla Estratègic de la institució, que seguint els paradigmes actuals d’atenció aposta per la reformulació del paper del pacient i les famílies i la revisió del model assistencial per tal que la persona sigui l’eix central.

Aquest nou model també té en compte els espais assistencials. En aquest sentit, les instal·lacions que s’estan renovant segueixen uns criteris d’humanització per oferir als usuaris un entorn de més confort i calidesa i, d’aquesta manera, afavorir una millor resposta emocional de pacients i famílies que han d’afrontar un problema de salut.