L'Ajuntament de Manresa va adjudicar per 2,1 milions d'euros el contracte del servei d'informació i la campanya d'implantació del nou model de recollida de residus de Manresa.

Nou informadors ambientals treballaran durant 5 anys per guiar els ciutadans en el canvi de sistema de residus.

"Canviar la vida de 78.000 persones"

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va ser contundent, els informadors ambientals durant tot aquest temps són necessaris perquè «anem a canviar la vida de 78.000 persones».

 Huguet va recordar que reciclar «fins ara era voluntari per això tenim el desastre que tenim». Amb els contenidors tancats els ciutadans «no tenen alternativa o et quedes les deixalles a casa fent pudor o has de ser incívic i el 90% de la població no és incívica. Així que «ho farà tothom». 

Els informadors «corregiran la gent que es relaxa, faran inspeccions perquè qui es desviï torni al camí. Si això no ho entenem no hem entès de què va el model».

El pressupost de sortida de la licitació era de 2.593.909 euros a pagar durant 5 anys.

Les ofertes més ben considerades han estat les presentades per la mercantil Sistemas Medioambientales, per 1,8 milions d'euros, per al servei d’informació ambiental, i la de 356.000 euros de Spora Consultoria Ambiental per a la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus.

Els diners serviran per pagar el Servei d’informació, comunicació i atenció ciutadana; les activitats de seguiment de la participació dels usuaris del servei en el marc del nou contracte de recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi; i l'estudi inicial de diagnosi per al dimensionament del servei de recollida comercial porta a porta.

També la campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de residus, que inclou el disseny, l’execució i el seguiment.

Tancament electrònic

Cal recordar que els nous contenidors per a les fraccions orgànica, envasos i resta tindran un tancament electrònic, que permetrà la identificació de l’usuari, i amb limitació d’aportació per a la fracció resta.

Amb el nou model es pretén obtenir uns resultats en la recollida més alineats amb els objectius fixats per la legislació, tant pel que fa a la prevenció dels residus com als índex de recollida selectiva.

L'Ajuntament considera imprescindible un seguiment continuat de la utilització del servei per part dels usuaris i establir una comunicació bidireccional per fomentar la participació i la millora dels resultats.

Aquesta feina es farà de forma externa, amb un equip d’informadors ambientals, i es desenvoluparan activitats de comunicació i de seguiment i control de la participació dels usuaris.

La prestació inclourà atenció ciutadana, activitats de seguiment de la participació dels usuaris, estudi inicial de diagnosi per al dimensionament del servei de recollida comercial porta a porta i la campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de residus.