L’Ajuntament de Manresa ha informat sobre les actuacions de millora que ha dut a terme els darrers dos anys al Casal de les Escodines i al Centre Cívic Selves i Carner per renovar les instal·lacions dels dos equipaments i millorar els serveis i la confortabilitat dels usuaris. Una bona part de les obres s’ha dut a terme amb personal dels plans d’ocupació municipal. No ha concretat el cost ni tampoc quan quedaran enllestides del tot.

El Casal de les Escodines ha rebut diverses intervencions, la més visible de les quals ha estat la creació d’un nou espai de coworking al lloc que fins ara era un magatzem fora d’ús. Ara s’ha convertit en un espai agradable, calefactat, il·luminat, amb cobertura wifi, amb taules, cadires i tamborets per poder treballar, descansar o passar una estona. Disposa d’una pica i ha estrenat una instal·lació de llum i aigua. La nova zona ha estat visitada aquesta setmana per la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo i Obiols, i pel dissenyador de l’espai, Òscar Soler Sánchez, que és també coordinador d’obres dels plans d’ocupació.

Sala d'informàtica amb els ordinadors nous AJM

D’altra banda, s’han renovat tots els ordinadors de l’aula d’informàtica del casa i s’han fet diverses millores en altres espais de l’equipament. S’ha renovat l’escenari de la sala d’actes, on s’ha eliminat la moqueta i les cortines de fibra que hi havia. També s’han tret les plaques de fibra de vidre, s’han fet tasques de pintura, s’ha sanejat el cablejat i s’ha canviat la il·luminació del sostre.

L'escenari de la sala d'actes tal com ha quedat AJM

També s’han fet actuacions a l’auditori de l’equipament, que era l’antiga església del convent. S’han fet millores en la sonoritat i en la il·luminació, amb la instal·lació de nous focus. Per últim, s’han instal·lat radiadors elèctrics de calefacció a quatre espais de l’equipament: al Taller 1, al Taller 2, al Punt Òmnia i a l’Espai Polivalent.

La sala d'exposicions del Centre Cívic Selves i Carner AJM

Pel que fa al Centre Cívic Selves i Carner, la intervenció principal s’ha dut a terme a l’aula d’informàtica, que s’ha ampliat, gràcies a l’eliminació de dos envans. D’aquesta manera, s’ha pogut augmentar la capacitat de la sala de 10 a 16 persones. A més, es renovaran tots els ordinadors.

Igualment, s’ha renovat el sistema de calefacció del centre. S’han substituït els antics aerotermos per radiadors completament nous a totes les aules. I, a la sala d’exposicions, s’han fet millores d’il·luminació. Així, s’han eliminat els focus incandescents per uns de LED molt més eficients, tant en consum com en il·luminació.