La companyia elèctrica Endesa va invertir 300.000 euros l’any 2022 i 170.000 en la primera obra del 2023 a Manresa per millorar la xarxa i digitalitzar-la. 

Les actuacions més destacades que es van dur a terme a Manresa el 2022 van ser la substitució de gairebé 1 quilòmetre de cablejat antic per nou per tal d’eliminar trams que havien acabat la seva vida útil, i la renovació de les infraestructures al passeig de Pere III.

Aquest 2023 ha començat amb una primera gran obra al barri de Vic-Remei -encara en execució- on s’està renovant una línia elèctrica. Els treballs, que es realitzen en dues fases, són als carrers de Joan XXIII i Mossèn Jacint Verdaguer i la carretera del Pont de Vilomara

Seguiment arqueològic

Es continuarà amb una obra ja iniciada a finals del passat més de novembre al Centre Històric, a la plaça d’en Creus, a prop de la Seu, per tal de reforçar la xarxa de baixa tensió i atendre nous subministraments. Després de treballar al carrer de les Piques, ara s’abordarà la part més complexa de l’actuació, al tram comprès entre la Baixada dels Jueus i la plaça Major, on caldrà fer un important seguiment arqueològic, ja que hi ha elements protegits, com l’antiga sèquia.