Quiosc Regió7

Regió7

L'Ajuntament fa públic que ha invertit 200.000 euros en 3 anys al cementiri de Manresa

Han inclòs treballs de reparació, sanejament, pintat i manteniment, entre d’altres

Imatge del cementiri AJM

L'Ajuntament de Manresa ha fet pública en una nota de premsa una inversió de 200.000 euros, realitzada durant els 3 darrers anys, en millores al cementiri municipal.

L'import total ha estat de 216.970 euros per pagar treballs de reparació, sanejament, manteniment i pintat de diferents elements, a més a més de l’adquisició i renovació de vehicles i escales.

La principal inversió (124.274 euros) s’ha dut a terme en actuacions sobre edificis. Aquest capítol inclou intervencions com els treballs d’impermeabilització de les cobertes dels pavellons de Santa Agnès, Sant Ferran i Sant Pau; la reconstrucció de pilars dels pavellons de Sant Joan i Sant Maurici; la millora del paviment de l’accés principal al recinte; la creació de l’Arbre dels Records; el sanejament del panteó dels Bombers; i la millora de la façana principal de l’edifici, entre d’altres. També cal destacar la reparació i millora dels lavabos públics, amb 38.350 euros d’inversió.

Vehicle i escales

D’altra banda, s’ha adquirit un nou vehicle plataforma elèctric, per un import de 60.924 euros, i també tres escales d’accés als nínxols (per un cost total de 8.322 euros). Per acabar, s’han destinat 23.450 euros per actuacions en espais comuns com el repintat de papereres, la substitució de bancs per seure, el subministrament i estesa de material granular als camins, el manteniment de façanes dels carrers interiors, i la reparació del paviment d’accés al pavelló de Sant Maurici.

Aluminosi als lavabos

Durant l'actuació de millora dels banys públics del Cementiri Municipal de Manresa es va descobrir que totes les bigues que sustenten la coberta tenien aluminosi.

Es tracta d'una patologia greu en les estructures de formigó provocada per la contínua filtració d’aigua a través de la coberta. A causa d'ella les bigues perden consistència i les estructures afectades es poden esfondrar.

El ple municipal va donar compte de la contractació urgent dels treballs per substituir les bigues afectades desmuntant part de la coberta i tornant-la a fer amb impermeabilitzacions, formació de pendents i canalització de l’aigua. D’aquesta manera també es dona solució al problema greu de les filtracions d’aigua que han comportat "aquesta situació límit".

Compartir l'article

stats