El ple de l'Ajuntament de Manresa ha autoritzat la modalitat de despesa plurianual per afrontar obres d'ampliació i urbanització del polígon industrial del Pont Nou de Manresa.

El document votat preveu una aportació de l'Ajuntament de 7,9 milions d'euros entre enguany i el 2026 i d'11,5 milions d'euros per part dels propietaris.

La distribució és aquesta:

2023

Import total: 2.000.000’00 euros

aportació municipal (sistema general i quotes): 812.600’00 euros

aportació altres propietaris (quotes): 1.187.400’00 euros

2024

Import total: 8.060.490’72 euros

aportació municipal (sistema general i quotes): 3.274.977’38 euros

aportació altres propietaris (quotes): 4.785.513’34 euros

2025

Import total: 8.060.490’72 euros

aportació municipal (sistema general i quotes): 3.274.977’38 euros

aportació altres propietaris (quotes): 4.785.513’34 euros

2026

Import total: 1.343.415’24 euros

aportació municipal (sistema general i quotes): 545.829’61 euros

aportació altres propietaris (quotes): 797.585’63 euros

Els costos del projecte d’urbanització es desglossen en dos conceptes: un correspon als elements que conformen el sistema general de l’avinguda principal del sector que va a càrrec de l’Ajuntament, i, l’altre, que correspon als costos restants d’urbanització del sector de pla parcial que van a càrrec de les quotes urbanístiques que han d’assumir els propietaris.

A tenir en compte que el cost total és de 23 milions d'euros, però cal tenir en compte que l’IVA generat pel que fa als costos que li correspon assumir a l’Ajuntament en qualitat de propietari-adjudicatari de finques, es tracta d’IVA deduïble. Per tant, a efectes de la partida pressupostària global a tenir en compte als pressupostos municipals l'import és de 19,5 milions.