Regió7

Regió7

Fer el Guimerà per a vianants implicarà revolucionar la mobilitat de Manresa

Hi haurà dotze carrers que canviaran totalment o parcialment de sentit · Veïns de l’entorn del Puigterrà de Baix es queixen i l’Ajuntament justifica els canvis

El carrer del Canonge Montanyà és un dels que invertirà el seu sentit de la circulació Oscar Bayona

El segon trimestre del 2025 han de quedar completades les obres, per fases, per convertir el carrer d’Àngel Guimerà de Manresa en un espai exclusiu per als vianants. La transformació anirà acompanyada per una revolució a nivell de la mobilitat a l’entorn del vial. Primer, per què caldrà trobar itineraris alternatius per al bus, que ja no podrà passar-hi i, segon, perquè també caldrà desviar el trànsit en alguns carrers fruit de l’actuació. Tot plegat implicarà que dotze carrers canviïn el seu sentit actual de la circulació, ja sigui parcialment o totalment. A més a més, s’hi afegiran dos girs que ara no es poden fer

Quan l’Ajuntament va informar de com serà el nou carrer d’Àngel Guimerà, que es reurbanitzarà de punta a punta -de la Muralla al Bruc- i inclourà obres en alguns dels vials on es canviarà el sentit de la circulació perquè hi passi el bus urbà, aquest diari ja va apuntar cap al tema de la mobilitat. Canviar el sentit de la circulació de dotze vials, encara que en algun cas només sigui d’un tros del carrer, aviat és dit. Inicialment, es va parlar de sis canvis i després de deu. Finalment, si no hi ha cap més incorporació, seran dotze. És un tema que en la roda de premsa per explicar la intervenció no es va concretar. Tampoc no queda ben explicat en el document resum de les obres.

Carrió i Canonge Montanyà

A banda del Saclosa des del Bruc cap avall, per on passarà el bus urbà a partir del moment que no ho pugui fer per Guimerà; del Cardenal Lluch, del Pompeu Fabra, del carril del Passeig entre Crist Rei i plaça Espanya per la banda de Puigterrà, que serà de pujada; del carrer de Canyelles; del tram del Puigterrà de Baix que ara va en direcció carretera de Vic; de l’Era de Firmat, del Bonsuccés, del Sant Joan Baptista de la Salle i del dels Infants. Al marge de tots aquests carrers, també canviaran el seu sentit de la circulació el de Carrió i el del Canonge Montanyà. Quant als girs, al ja explicat del carrer Guimerà cap al Bruc (el tram de carrer entre Crist Rei i Bruc només serà de pujada), s’hi afegeix el que es podrà fer cap al Bruc des de la carretera de Cardona en direcció entrada a la ciutat. 

Els canvis que generen queixes veïnals

Els canvis que generen queixes veïnals Jordi Cirera

Queixes veïnals

Per ara, els únics veïns que han aixecat la veu per fer arribar el seu malestar pels canvis que els afecten són els del carrer de Puigterrà de Baix i entorn. Es tracta d’una setantena de veïns amb noms i DNI que en anteriors ocasions també han fet front comú per denunciar altres situacions, com l’incivisme a la plaça Porxada, del qual s’ha fet ressò aquest diari en més d’una ocasió. 

En aquest cas, els veïns es queixen que tot el trànsit que vulgui anar des de la zona interior de la carretera de Vic cap al Passeig l’hagi d’empassar un únic vial, que és el Puigterrà de Baix, que serà tot de baixada, mentre que ara el tram fins al Bonsuccés és direcció carretera de Vic i l’altre tram, és direcció Passeig. Actualment aquest paper, el de portar cotxes direcció Passeig se’l reparteix amb l’Era de Firmat, que passarà a ser de pujada cap a la carretera de Vic. Fan notar que tots els cotxes que vulguin anar a buscar el pàrquing la Farola al carrer de Canyelles, igualment hauran de passar pel Puigterrà de Baix. Remarquen que és un carrer amb un sol carril i amb unes voreres força estretes; amb pàrquings als baixos que generaran taps cada vegada que entri i surti un cotxe. 

Consideren que canalitzar tot el trànsit de baixada per aquest vial és un error. Cal recordar que el Joan Baptista de la Salle (Esquilets) passarà a ser de baixada, però només fins on ho permetin les fotomultes que és previst que hi hagi a mitja alçada per impedir que els cotxes arribin fins al capdavall. Per tant, els cotxes que entrin per aquest carrer des de la carretera de Vic i que no siguin els que podran accedir de forma regulada i dins un horari establert a Guimerà (veïns, guals, pàrquings, taxis, vehicles d’emergències, vehicles de mobilitat reduïda, vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies), hauran d’anar pel Bonsuccés i també els haurà d’empassar per força el Puigterrà.

Explicacions oficials

Regió7 ha exposat a l’Ajuntament aquesta situació. Les explicacions han estat les següents. «Al sector Esquilets/Bonsuccés, actualment hi ha un carrer de sortida (Esquilets) i dos d’entrada. Amb la posada en funcionament de l’illa de vianants del Guimerà, es capgira el sentit dels Esquilets per ubicar-hi, a l’alçada de Bonsuccés, el control d’accés restringit a l’illa de vianants. Era la millor opció per garantir que els cotxes que surtin dels pàrquings de rotació que donen al Guimerà (la Farola i Porxada) no haguessin de travessar tota l’illa de vianants. Decidit el sentit dels Esquilets, els dos carrers que quedaran de lliure accés rodat del sector són Puigterrà de Baix i Era Firmat. Per tant, per garantir un bon funcionament de l’àrea, un havia de ser d’accés cap a Circumval·lació i l’altre de sortida de Circumval·lació cap a carretera de Vic. Amb aquest esquema, els veïns dels carrers Bonsuccés/Esquilets/Puigterrà tindran sempre l’opció d’anar cap al Passeig (a través del Puigterrà de Baix i de Circumval·lació) o d’anar directament cap a la carretera de Vic (a través de l’Era de Firmat). Qualsevol altra opció implicava forçar els cotxes d’aquesta zona a sortir només per Puigterrà/Circumval·lació».

Per accedir al carrer dels Esquilets des de la carretera de Vic es farà pel dels Infants, que, com s’ha dit, també canviarà el seu sentit de la circulació. És un vial on ara hi ha poc trànsit, en part, per les ratlles grogues de l’etapa covid que encara hi ha al terra.

Voreres més amples i més arbrat, amb una possible excepció

Les obres al carrer d’Àngel Guimerà convertiran el tram de la Muralla del Carme fins a Crist Rei en una illa de vianants, amb el paviment a un sol nivell i arbrat i vegetació arbustiva al mig del carrer, on es crearan espais de repòs. Al tram de Crist Rei al Bruc s’eixamplaran les voreres i s’arbraran. Al tram del carrer de Saclosa, a la plaça de la Independència, al carrer del Cardenal Lluch i al de Pompeu Fabra, s’ampliaran les voreres i es plantarà nou arbrat. S’està estudiant retirar l’arbrat que tapa la Casa Padró perquè llueixi més la façana i faci una mica la funció de teló de fons de la plaça com en el cas de ca la Buresa a Sant Domènec.

Compartir l'article

stats