L'Ajuntament de Manresa assegura que "en aquests moments, els serveis tècnics estan acabant de definir com es visualitzarà la localització i la mida de l’obertura" de la tina existent al subsòl del carrer Sant Andreu, a l'alçada del número 6.

El passat 19 d'abril, l’exregidor d'Urbanisme i alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va considerar que era inadmissible que no s’aprofitessin les obres de reforma del carrer Sant Andreu per senyalitzar i posar en valor les tines medievals excavades a la roca que hi ha a sota, de la mateixa manera que sí es va fer amb les del carrer Sobrerroca.

L'equip de govern d'ERC i Junts ha mostrat incomprensió pel fet que es critiqués l'actuació quan "encara no s’havia actuat en aquesta banda del carrer, per tant no podíem tapar una cosa que encara no s’havia destapat".

La tina destapada AJM

El govern explica que en aquells moments s’estava treballant a l’altra costat del carrer, deixant aquesta banda com a zona de pas de vianants.

Segons l'Ajuntament, "es tracta d’una tina que s’afegeix a les que ja es coneixen en aquesta zona (Sobrerroca, plaça Hospital, etc.), tal com descriu un estudi de Ramon Cornet, del Centre d’Estudis del Bages, que apunta que datarien entre els segles XVI i XIX i, per tant, no són medievals".

"Amb la màxima cura"

Precisament, "el coneixement d’aquest estudi i dels antecedents fa que en totes les obres que es duen a terme en aquesta zona l’Ajuntament ja tingui en compte aquesta possibilitat i que les actuacions es facin sempre amb la màxima cura".

Imatge de l'execució dels treballs Arxiu Particular

Així que, un cop localitzada i documentada, el 10 de maig es van iniciar "els treballs d’execució de la llosa que taparà la tina i suportarà les càrregues del trànsit". I el 12 de maig es va fer el formigonat de la llosa. 

Afegeix que "en aquests moments, els serveis tècnics estan acabant de definir com es visualitzarà la localització i la mida de l’obertura de la tina en el nou paviment del carrer, per tal que en quedi constància, tal com ja es va fer per exemple al carrer Sobrerroca, tot i que la solució que s’adopti al Sant Andreu haurà de ser diferent atesa la diferència de trànsit i de paviment entre els dos carrers".

La tina també quedarà topografiada i localitzada als plànols corresponents a l’obra feta. "Amb la seva localització i la solució de cobriment que s’adoptarà es garanteix la conservació de la tina, així com poder accedir al seu interior en un futur", afirma.

A més, s'han desplaçat les xarxes de gas i d'aigua fora del perímetre de la tina.

L’alcaldable i exregidor d’Urbanisme va expressar la seva «sorpresa perquè el projecte de renovació del carrer ignorés aquesta realitat".