Pere Ribera Sellarès seguirà com a president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, càrrec que ocupa des de l'1 de desembre de 2014, una vegada acabat el procés electoral de renovació parcial de la junta de govern. La presentació d’una única candidatura agrupada va fer innecessària la votació, quedant elegits directament els integrants de la llista presentada. Els membres de la candidatura proclamada són Pere Ribera, Rosa Maria Torras Sanjaume, Esteve Sanllehí Ester i Montserrat Esclusa Simon. La junta de govern de la Cambra de la Propietat queda completada amb els membres que no han acabat el seu mandat: Marius Comallonga Sala, Pere Gassó Ollé i Maria Montserrat Morera Perramon.

Celebrada la sessió constitutiva de la nova junta, la composició de l’entitat ha quedat de la següent manera: Pere Ribera, president; Marius Comallonga, vicepresident; Maria Montserrat Morera, tresorera i comptadora; Montserrat Esclusa, Pere Gassó, Esteve Sanllehí i Rosa Maria Torras, vocals. Jordi Carreras es manté en el càrrec de secretari de la Junta.

Pere Ribera és advocat en exercici, va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb les Caixes de Tarragona i Catalunya. És, per altra banda, fill del que va ser president de la Cambra de la Propietat durant els anys 1999 a 2001, Manel Ribera Firmat.

Al conjunt de Catalunya s'han celebrat aquest 2023 les eleccions a les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. D’acord amb la legislació vigent, la convocatòria l’ha fet la Conselleria de Territori de la Generalitat.