Impulsem ha volgut justificar la decisió de no votar a favor de la proposta de Junts i del FNC pel que fa al tema de les ocupacions presentades en el darrer ple municipal de Manresa.

En primer lloc, explica que "l’equip de govern fa vuit mesos que esta treballant en un Pla Municipal contra l’ocupació d’habitatges conjuntament amb altres ens supramunicipals com són la Diputació de Barcelona". En segon lloc, exposa que "des de l’Ajuntament s’ha de ser preceptiu amb la legalitat vigent i tres de les set propostes de l’oposició no son competència de l’Ajuntament o bé son il·legals". En tercer lloc, perquè "es constata que una de les principals mesures dutes al ple pels dos grups proposants, la creació d’una oficina d’atenció a la ciutadana, ja existeix. Aquesta fa tasques d’atenció al veinatge afectat per les ocupacions conflictives, així com tasques d’assessorament i orientació juridica per abordar les situacions d’habitatges ocupats sense títol legítim".

Per a Joan Vila, líder de la formació local, els últims esdeveniments ratifiquen “que no ens hem mogut ni un milímetre en la lluita contra les ocupacions, però tampoc amb el compromís de fer un govern seriós, diligent i honest amb la ciutadania“. Dit això, la formació municipalista convida els grups municipals a utilitzar el ple "per fer un debat seriós, informat i rigorós amb la legalitat per tal d’evitar que el ple mensual es transformi en una arma llancívola de l’oposició per fer demagògia amb temes sensibles per a la ciutadania. Els problemes de ciutat s’han d’entomar des d’un espai de reflexió i treballant per cercar el màxim consens per la resolució d’aquests conflictes", conclou.

Eines de treball per al proper mandat

Impulsem Manresa assegura que continuarà treballant per "millorar l’habitatge a la ciutat i garantir el dret a la propietat privada a través d’actuacions complementaries a les actuacions subsidiàries existents quan es detecten casos d’insalubritat o situacions de risc per a la ciutadania i analitzarà la iniciativa legislativa 1/2023, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i del cinquè llibre del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, en relació amb l'adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris catalogats com a grans tenidors en els casos d’ocupació il·legal dhabitatges amb alteracions de la convivència veïnal".