L’Ajuntament de Manresa forçarà propietaris de 48 cases en mal estat al Centre Històric a garantir-ne la conservació

Fruit dels dos esfondraments parcials al sector, ha anunciat l'acceleració de mesures que diu que ja preveia

També treballarà per recuperar l'ús de 53 edificis buits de grans tenidors, 19 dels quals al Centre Històric

Edifici del carrer de Sobrerroca de Manresa que es va esfondrar parcialment

Edifici del carrer de Sobrerroca de Manresa que es va esfondrar parcialment / Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Els dos esfondraments parcials en dues setmanes al Centre Històric de Manresa, al carrer de Sobrerroca i al de Sant Andreu, han obligat l’Ajuntament a reaccionar. Aquest matí, l’alcalde Marc Aloy i el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, han explicat dues mesures en les quals, han dit, ja treballaven els serveis tècnics i que han decidit «accelerar arran de la possible alarma social» generada pels dos incidents, ha comentat Alonso. Per una banda, forçarà propietaris de 48 finques en mal estat al Centre Històric com les que s’han semiesfondrat a revisar-les i a fer-hi les actuacions de conservació necessàries i, per l’altra, treballarà per recuperar per al mercat 53 immobles de grans tenidors buits del tot, 19 dels quals al Centre Històric.

El regidor Jesús Alonso i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la roda de premsa

El regidor Jesús Alonso i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la roda de premsa / G.C.

Tant Aloy com Alonso han recordat que l’Ajuntament ja fa feina habitualment per tenir cura del parc d’edificis de Manresa mitjançant les ordres d’execució. Han esmentat les 448 cursades des del 2016, de les quals ha informat en l’edició d’avui aquest diari. Han admès, però, que no és suficient, tot i que «es notaria molt si no es fessin», ha remarcat el regidor, que ha aportat que només un 18% «tenen situacions molt greus amb compromís per a l’estructura i l’estabilitat dels edificis».

Aloy ha començat la roda de premsa dient que «sabem que al Centre Històric tenim un parc d’habitatge molt envellit, una part important desocupat i uns habitatges ocupats, però amb unes condicions que no són les desitjables per viure». Ha remarcat que és responsabilitat dels propietaris mantenir-los, però que «no sempre ho fan de forma adequada». Fruit d’això, ha repassat mesures activades pel consistori, com l’ordenança del 2018 segons la qual tots els propietaris estan obligats a passar una ITE per «tenir una radiografia clara de com estan els edificis». Una ordenança «pionera» que «el Parlament de Catalunya va fer Llei» i en va assumir les competències, si bé «nosaltres n’anem fent el seguiment». Igualment, ha esmentat les ordres d’execució dictades prèvia inspecció per tal que els propietaris facin les obres necessàries per evitar problemes, especialment a la via pública. I, en el cas que no responguin, l’execució de manera subsidiària per part de l’Ajuntament, que després els envia la factura.

Requeriment urgent

Fruit d’aquestes accions, ha recalcat, sorgeix la xifra de les 48 finques identificades al Centre Històric, que «ens preocupen; per tant, el que farem serà intensificar aquest seguiment, d’entrada, requerint de manera urgent que ens acreditin la correcta conservació de les finques, sobretot pel que fa a la seguretat i a l'estabilitat». Ha puntualitzat que «això ho farem de manera immediata, esperant que aquests propietaris responguin, també, de manera ràpida». Si no és així, l’Ajuntament ho farà subsidiàriament.

Feta l'ordre d'execució, la previsió és deixar un mes o dos als propietaris perquè tinguin els informes. Un termini de temps que, si es considera un cas urgent, es pot escurçar, ha concretat una tècnica d’urbanisme que ha assistit a la roda de premsa, a la pregunta d’aquest diari.

Aloy ha parlat igualment del paquet de 53 edificis buits en mans de grans tenidors. En aquest cas «volem fer una doble intervenció. Per una banda, assegurar que estan en bon estat de conservació i, per l’altra, que es posin al mercat». Com s’ha dit, 19 es troben al Centre Històric.

Sospites que no es podran rehabilitar

Quant als 48 edificis del Centre Històric, Alonso ha anunciat que «passarem de ser reactius a ser absolutament proactius» i que «és una línia que posem a l’escenari com a actuació urgent i prioritària». Ha admès que «sospitem que la situació és prou dolenta com per pensar que hi ha patologies severes i que no podran ser objecte de rehabilitació». Pel que fa als immobles buits, «té per objectiu la mobilització d’aquests edificis de grans tenidors» perquè «la situació dels habitatges és suficientment bona per pensar que són rehabilitables».

En el primer cas, es farà una requeriment a la propietat de l’edifici, que, com ha fet Aloy anteriorment, ha insistit que és la que té la responsabilitat primera per garantir l’habitabilitat i seguretat dels habitatges del parc edificat, perquè facin una inspecció tècnica de l’immoble i contractin l’emissió dels dictàmens tècnics i de les mesures urgents que cal dur a terme. «Si la propietat no respon en el termini ràpid que se’ls oferirà, l’Ajuntament valorarà si fa una actuació subsidiària en tràmit d’urgència o no».

Mesures coercitives per a les finques buides

En el segon dels casos, «els requerirem que acreditin si estan complint adequadament els seus deures de conservació. Si no, inspeccionarem i d’aquesta inspecció en sortirà una declaració de si compleixen o no». A partir d’aquí, ha esmentat que «hi ha tot un seguit de mesures coercitives per forçar que compleixin». Inclouen expedients sancionadors i fer inscriure als registres de la propietat l’incompliment per infrahabitatge i altres situacions, que «faran que el normal tràfic jurídic de béns quedi fortament bloquejat».

Ha conclòs que «l’Ajuntament serà força exigent amb totes les mesures». Aloy l’ha rectificat: «sense 'el força'».

Els objectius

El regidor ha recordat que ambdues línies tenen per objectiu recuperar habitatge i mantenir-lo en bones condicions. També, que «les 45 declaracions d’urgència i declaracions d’emergència que hem portat a terme de juny passat fins al dia d'avui [avançades avui per aquest diari fil per randa] vagin minvant amb el temps perquè siguin necessàries menys actuacions d’urgència sobrevingudes en les quals hagi d’actuar l’Ajuntament».

Segons informació aportada avui pel consistori, en les 45 actuacions d’urgència registrades el darrer any (entre el juny del 2023 i avui), un 44,4% han estat objecte d’actuació subsidiària per part de l’Ajuntament i, entre aquest 44,4%, un 22,22% han estat declaracions de ruïna.

L'edifici del carrer de Sant Andreu on també hi va ha hagut un esfondrament parcial

L'edifici del carrer de Sant Andreu on també hi ha hagut un esfondrament parcial / Oscar Bayona